“สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์” เตรียมยื่นไฟลิ่ง ระดมทุนใน mai

4 September 2018


“สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์” ที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้างครบวงจร พร้อมขยายการเติบโตรับดีมานด์ในตลาด เตรียมระดมทุนใน mai พัฒนาบุคลากรและระบบ รองรับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว

นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนจะเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และอยู่ระหว่างพิจารณาแบบคำขออนุญาตการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จากสำนักงาน ก.ล.ต. (SEC)  เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุน ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และการขยายกิจการในอนาคต รวมทั้งนำไปพัฒนาบุคลากรและระบบต่างๆ

ทั้งนี้ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน 134 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 268 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนชำระแล้ว 100 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ  200 ล้านหุ้น โดยมีแผนจะเสนอขายหุ้นไอพีโอ 68 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.37% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ“เราเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้าง มีบทบาทในงานก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษา และบริหารงานอย่างครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ ทุกความต้องการของลูกค้า เปรียบเสมือนคนกลางที่เชื่อมต่อระหว่างเจ้าของงาน ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมา ขับเคลื่อนงานโครงการต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จมาแล้วกว่า 500 โครงการ และเชื่อว่าแผนการเข้ามาระดมทุนใน mai จะเพิ่มศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่ง และรวดเร็วยิ่งขึ้น” นายสมเกียรติ กล่าว

สำหรับธุรกิจของกลุ่มแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักคือ ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ในปี 2558 – 2560 มีสัดส่วนรายได้ 81-91% ของรายได้จากการให้บริการรวม และธุรกิจให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน ผลประกอบการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาของกลุ่มบริษัทฯ มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 มีรายได้จากการให้บริการรวมอยู่ที่ 494.56 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 57.51  ล้านบาท

อย่างไรก็ตามคาดว่าในปีนี้ ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มขยายตัว เป็นโอกาสในการรับงานและสร้างผลประกอบการให้โดดเด่นต่อเนื่องได้


ก.ล.ต. MAI STI