TRA ไล่บี้รัฐ!! ปลดล็อคมาตรการภาษีเอื้อนักท่องเที่ยวต่างชาติ แนะตั้ง Global Blue วางระบบ "แท็ค รีฟัน"

4 September 2018
สมาคมผู้ค้าปลีกไทยเดินหน้าชง 3 มาตรการปลดล็อคนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพิ่มโอกาสช้อปปิ้ง หลังพบตัวเลขอุตสาหกรรมค้าปลีกไทยเติบโตต่ำสุดแค่ 3.9% ขณะที่ ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลย์โต 9.2% เวียดนาม 12.7% สวนทางปริมาณนักท่องเที่ยวที่มากติดอันดับโลก ล่าสุด ซุ่มเจรจา "Global Blue" วางระบบแท็ค รีฟัน


นายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย (TRA) เปิดเผยว่า นับจากปี 2554-2561 พบว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีกเมืองไทยมีการเติบโตเฉลี่ย 3.9% ถือเป็นตัวเลขที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ  เวียดนาม เติบโต 12.7% อินโดนีเซีย 9.4% มาเลเซีย 9.2% ฟิลิปปินส์ 8.2% สิงคโปร์ 5.7% สาเหตุหลักมาจากการที่ภาคค้าปลีกยังต้องอาศัยการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่กลับไม่มีมาตรการมาช่วยกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายที่มากขึ้น ดังนั้น สมาคมจึงเดินหน้านำเสนอมาตรการที่จะช่วยปลดล็อคให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้มีโอกาสในการจับจ่ายซื้อสินค้ามากขึ้น
โดยนำเสนอ 3 มาตรการ ได้แก่ 1.การเปิดร้านค้าปลอดอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในเมือง (Duty & Tax Free Down Town Shop) ซึ่งปัจจุบันมีการพิจารณานำเสนอให้จัดตั้งเคาน์เตอร์ให้บริการในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ 10 แห่ง แต่อยู่ระหว่างการรออนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแล , 2.การตั้งร้านค้าปลอดภาษีในเมืองพร้อมเปิดฟรีจุดรับสินค้า (Pick Up Counter) ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวสะดวกในการซื้อและรับสินค้ามากขึ้น , 3.การเปิดประมูลสัมปทานดิวตี้ฟรีสนามบินสุวรรณภูมิพื้นที่เทอร์มินอล 1 ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานในปี 2563 และเทอร์มินอล 2 ที่จะเปิดดำเนินการในปลายปีเดียวกัน โดยคาดว่าจะเปิด TOR ในเดือนตุลาคมนี้ ควรเปิดกว้างให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล โดยโปร่งใสและเป็นธรรม นอกจากนี้ ควรจะให้มีผู้ได้สัมปทานมากกว่า 1 ราย เช่นเดียวกับดิวตี้ฟรีในหลาย ๆ ประเทศ
ทั้งนี้ล่าสุด สมาคมและผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ ประกอบด้วย เซ็นทรัล สยามพิวรรธน์ เดอะมอลล์ และโรบินสันมีแนวคิดที่จะให้โกลบอล บลู (Global Blue) ผู้พัฒนาระบบ Tax Free Shopping ระดับโลก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการคืนภาษีตามสนามบินต่าง ๆ ทั่วโลก มีระบบการบริหารจัดการมืออาชีพ เป็นที่รู้จักคุ้นเคยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทำให้มีความเชื่อมั่นในการใช้บริการ และเมื่อ Duty & Tax Free Down Town Shop ของไทยพร้อมเปิดให้บริการก็สามารถดำเนินการได้ทันที
สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งเมืองไทยมีมูลค่าราว 3.6 ล้านล้านบาท แบ่งออกเป็น กลุ่มโมเดิร์น เชน สโตร์ 30-32% ค้าปลีกค้าส่งภูธร 18-20% ส่วนที่เหลือ 50% เป็นร้านค้าปลีกย่อยหรือโชห่วยจำนวนกว่า 5 แสนรายทั่วประเทศ อย่างไรก็ดี การเข้ามาเทคโนโลยีที่ทำให้ค้าปลีกในช่องทางออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มสัดส่วนขึ้นเป็น 20% ในอีก 15 ปีข้างหน้า จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนราว 2-3% ทำให้ผู้ประกอบการทั้งค้าปลีกค้าส่งภูธรและโชห่วยต้องรู้จักปรับตัว ดังนั้น สมาคมจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ประกอบการทั้ง 2 กลุ่ม เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมเพื่อศึกษา และหาแนวทางรับมือการเปลี่ยนเปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เซ็นทรัล เดอะ มอลล์ โรบินสัน สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สยามพิวรรธน์ วรวุฒิ อุ่นใจ Pick Up Counter TRA การเปิดร้านค้าปลอดอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในเมือง Duty & Tax Free Down Town Shop สัมปทานดิวตี้ฟรีสนามบินสุวรรณภูมิ Global Blue โกลบอล บลู