DSI ตรวจ "รังเย็นรีสอร์ท" รุกป่า จ.เลย กว่า 6 พันไร่!!

4 September 2018


DSI บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน เข้าตรวจสอบการบุกรุกป่าของรังเย็นรีสอร์ท จ.เลย กว่า 6,000 ไร่


สืบเนื่องจาก กรมป่าไม้ได้ร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้ดำเนินคดีกับ บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในความผิดร่วมกันบุกรุกป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 เนื้อที่ประมาณ 6,000 กว่าไร่ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับไว้เป็นคดีพิเศษที่ 56/2561 จากนั้นจึงได้ประสานขอรับสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ 15/2561 จากสถานีตำรวจภูธรโคกงาม มาเป็นพยานหลักฐานในคดีพิเศษนี้

จากการสอบสวนพบว่า พื้นที่เกิดเหตุเคยมีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) จำนวน 147 แปลง รวมเนื้อที่ 6,229 ไร่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีความเห็นสั่งฟ้อง และทราบว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีการหลบหนี ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนั้น ยังไม่มีการดำเนินคดีกับผู้ยึดถือครอบครองที่ดินในความผิดบุกรุกป่าแต่อย่างใด ต่อมากรมที่ดินได้มีคำสั่งเพิกถอน น.ส.3 ก. ดังกล่าวทั้งหมด โดยให้เหตุผลว่าเป็นการออก น.ส.3 ก. โดยใช้หลักฐาน ส.ค.1 ของที่ดินแปลงอื่นมาเป็นหลักฐานในการออก
นอกจากนี้ ยังได้มีการออกเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 9516 ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของรังเย็นรีสอร์ท หมู่ 7 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย และปัจจุบัน กรมที่ดินได้มีคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดิน ตามคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ที่ 2462/2561 เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561 จึงทำให้พื้นที่บริเวณรังเย็นรีสอร์ทเป็นพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์

กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับกรมป่าไม้บินถ่ายภาพทางอากาศในบริเวณพื้นที่เกิดเหต พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่มีการเข้าครอบครองทำประโยชน์ มีสิ่งปลูกสร้าง มีพืชผลทางการเกษตร ได้แก่ ต้นแมคคาดาเมียร์ ต้นยูคาลิปตัส ผลไม้อื่น ๆ มีการสร้างอ่างเก็บน้ำ ถนน ตลอดจนมีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา เข้าไปถึงในพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าพื้นที่ที่อยู่นอก น.ส.3 ก. มีร่องรอยการถูกบุกรุกเพิ่มเติมอีกด้วย

ล่าสุด ในวันนี้ (วันอังคารที่ 4 ก.ย. 2561) เวลา 09.30 น. กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ , พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร่วมกับ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หน.ชป.ศปบ.4 กอ.รมน. , นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า , กรมป่าไม้ , กรมที่ดิน , กรมพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ ร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ และสอบสวนพยานบุคคลที่ถูกกล่าวอ้าง เพื่อประกอบการสอบสวนในคดีนี้ต่อไป

ทั้งนี้ "การทวงคืนผืนป่า" ถือเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล , กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะนำทรัพย์สินซึ่งเป็นของแผ่นดิน ที่มีการนำไปยึดถือครอบครองเป็นของส่วนตัวกลับมาเป็นสมบัติของประเทศชาติต่อไป
ดีเอสไอ รังเย็นรีสอร์ท