"บิ๊กตู่"โหมโรงร่วม"สร้างไทยไปด้วยกัน"

4 September 2018


 

นายกรัฐมนตรีประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกัน” พร้อมเปิดตัว Campaign “สร้างไทยไปด้วยกัน” และขับเคลื่อน 11 แผนการปฏิรูปประเทศ “แก้จน แก้เหลื่อมล้ำ แก้โกง ปฏิรูปราชการ เพิ่มการมีส่วนร่วม สร้างอนาคต”

วันนี้ (4 กันยายน 2561) เวลา 08.30 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณโถงกลางตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะศิลปินดาราและนักแสดงเข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกัน” พร้อมเปิดตัว Campaign “สร้างไทยไปด้วยกัน” ตลอดจนเปิดตัวหนังสือ “ร้อยเรื่องเล่า” ที่เป็นการนำเสนอผลงานของรัฐบาลในรูปแบบและเนื้อหาที่เข้าใจง่ายสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป


ทั้งนี้ กิจกรรม “ร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกัน” เป็นส่วนหนึ่งของของการสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมจากพี่น้องประชาชน โดยอนุกรรมการสื่อสารบูรณาการการปฏิรูปประเทศ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสื่อหลัก ได้แก่ กรมประชาสัมพำนธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทพบก (ททบ.) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และองค์การกระจายเสียงและภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท) ให้เป็นช่องทางสื่อสารกับประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง On ground – On air – Online เกี่ยวกับ 11 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้วยประเด็นสำคัญต่อประชาชน คือ “แก้จน แก้เหลื่อมล้ำ แก้โกง ปฏิรูปราชการ เพิ่มการมีส่วนร่วม สร้างอนาคต”

โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงานว่า รายการ “เดินหน้าประเทศไทย สร้างไทยไปด้วยกัน” (ออกอากาศทุกวันเสาร์ 18.05 น.) เป็นการนำเสนอเรื่องราวความทุกข์ร้อนในชีวิตของประชาชน โดยให้ประชาชนเป็นแกนหลักในการเสนอเรื่องเหล่านั้น โดยมีดาราและนักแสดงเป็นผู้ดำเนินเรื่องเพื่อความน่าสนใจ โดยนำเสนอตามแนวทางที่รัฐบาลเข้าไปสนับสนุนตามแนวคิด “ประชารัฐ” ที่มุ่งเน้นการระเบิดจากข้างในที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานรากของประเทศได้อย่างยั่งยืน ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกิดจากความเต็มใจที่ต้องการสร้างสรรค์สังคม และมองเห็นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นที่ตั้ง จึงเป็นการเข้ามาทำงานในลักษณะ “จิตสาธารณะ” โดยไม่รับค่าตอบแทน ไม่มีการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมใด ๆ จากภาครัฐ

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวความตอนหนึ่งว่า “การปฏิรูป คือ การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า” ดังนั้น รัฐบาลและ คสช. จึงไม่หยุดยั้งที่จะนำพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป ในทุกมิติ รวมทั้งรูปแบบการสื่อสารกับประชาชนในครั้งนี้ด้วย สำหรับรายการเดินหน้าประเทศไทยในวันอื่น ๆ ก็จะมีการปรับปรุงให้ตอบสนองความสนใจและประเด็นที่น่าสนใจของสังคมต่อไปนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวย้ำและขอฝาก “บันไดสู่ความสำเร็จ 3 ขั้น” คือ คิด – พูด – ทำ ซึ่งวันนี้รัฐบาล และ คสช. ได้เริ่มแล้วอย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง “คิดริเริ่ม” เพื่อหาแนวทางปฏิรูปที่ยั่งยืน “พูดอย่างสร้างสรรค์” เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมมือ อีกทั้ง “ทำเป็นตัวอย่าง” เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์ พร้อมกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และฝากขอให้ประชาชนทุกคนร่วมแรง ร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ประเทศชาติต่อไป พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมร้องเพลง “สร้างไทยไปด้วยกัน” ร่วมกับศิลปินดาราและนักแสดงด้วยบรรยากาศที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง

อนึ่ง ประชาชนที่สนใจสามารถติดตามผลงานต่างๆ ในกิจกรรม “ร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกัน” ได้ที่เว็บไซต์ www.reformtogether.com และสามารถร่วมแชร์ประสบการณ์ ในการร่วมสร้างไทยให้สดใสสวยงาม ได้ที่ Facebook “สร้างไทยไปด้วยกัน” รวมทั้ง ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ของรัฐบาลและ คสช. ได้จาก [email protected]ข่าวจริงประเทศไทย (กรมประชาสัมพันธ์), Facebook “สายตรงไทยนิยม” (สำนักนายกรัฐมนตรี), Facebook “ไทยคู่ฟ้า” (สำนักโฆษก) และ GNews (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล) เป็นต้นพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พล ร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกัน ร้อยเรืองเล่า