"มีชัย" แนะควรเลือกตั้งท้องถิ่นหลังหย่อนบัตรเลือก ส.ส.

4 September 2018


ประธาน กรธ. แนะควรเลือกตั้งท้องถิ่นหลังเลือกตั้ง ส.ส. หวั่นวุ่นวายและใช้เวลามาก


นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงร่างกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า ขณะนี้เพิ่งแล้วเสร็จในขั้นตอนของคณะกรรมการการกฤษฎีกา ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่นและระดับชาติจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังยังไม่มีใครกำหนด เพียงแต่เป็นการคาดการณ์กันไปเองตามโรดแมป แต่เห็นว่าหากหากเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนจะเกิดความวุ่นวายและเป็นปัญหา เพราะต้องเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งหมด ซึ่งจะต้องใช้เวลา เนื่องจากกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องเตรียมการเลือกตั้งทั่วไปด้วย ต้องไปถาม กกต. ว่าจะจัดการอย่างไร
"การเลือกตั้งท้องถิ่นยังเป็นรูปแบบเดิม แต่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้สมัครให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และวิธีการบางอย่างให้ทันสมัยขึ้น ซึ่งในกฎหมายใหม่ป้องกันการทุจริตได้มากขึ้น โดยจะเข้มงวดคุณสมบัติมากขึ้น และหากพบการทุจริตจะถูกถอดออกจากตำแหน่งได้ง่ายขึ้น จากเดิมที่ต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และองค์กรระหว่างประเทศปรับมาเป็นระดับอำเภอ สามารถตัดสินใจได้เลย อย่างไรก็ตาม ภาครัฐและประชาชนจะต้องร่วมมือกัน เพราะกฎหมายจะทำให้สามารถตรวจสอบได้ ว่า งบประมาณที่ลงไปทำโครงการจริงหรือไม่" ประธาน กรธ. กล่าว

นายมีชัย กล่าวถึงกรณีการยกร่างกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นล่าช้า ว่า เนื่องจากมีปัญหาในส่วนของการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปในเรื่องสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) ได้ แต่เบื้องต้นการเลือกตั้งครั้งนี้จะยังไม่มี ส.ข. โดยใช้รูปแบบคณะกรรมการชุมชนแทนไปก่อน หลังจากนี้ กทม. ซึ่งอยู่ระหว่างยกร่างปรับปรุงกฎหมาย กทม. ใหม่ จะตัดสินใจร่วมกับรัฐบาลใหม่ว่าจะยังมี ส.ข. หรือไม่
มีชัย ฤชุพันธุ์