เทรนด์อุตฯ การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ เข้าสู่ยุคแพกเกจจิ้ง 4.0

4 September 2018


โคนิก้า มินอลต้า มองเทรนด์อุตสาหกรรมการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ และธุรกิจการพิมพ์ดิจิทัล เติบโตต่อเนื่องจากดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการตลาดในยุค “แพจเกจจิ้ง 4.0”

นายมาซาชิ มิยาโมโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวในงานสัมมนา “Packaging on Demand” ว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ และตลาดดิจิทัลในประเทศไทยมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว หากอ้างอิงตามผลการวิจัยฉบับหนึ่งจะพบว่า ในปี 2013 มีการประเมินมูลค่าของอุตสาหกรรมการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลากดิจิทัลสูงกว่า 7.3 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่า 15.3 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ในปี 2018 และคาดว่ายังคงทะยานสูงขึ้นจนถึง 22.1 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในปี 2022 โดยสาเหตุที่ทำให้วงการอุตสาหกรรมการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลากจะต้องพึ่งพาการพิมพ์แบบดิจิทัลมากขึ้น เป็นเพราะว่าปัจจุปันเรามีกลุ่มลูกค้า SME มากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ SME ถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจสำคัญ ซึ่งจะเห็นได้จากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมถึงการเติบโตของดิจิทัลแพลตฟอร์มและระบบ E-commerce ที่ส่งผลทำให้ธุรกิจ SME และธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้การพิมพ์แบบอนาล็อกอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด สำหรับลูกค้ากลุ่มนี้
จุดประสงค์ที่ โคนิก้า มินอลต้า จัดการสัมมนา “ Packaging on Demand” ครั้งนี้ เพื่อเพิ่มคุณค่าใหม่ ๆ ให้แก่ธุรกิจการพิมพ์ โดยมีเป้าหมาย คือการเป็นพันธมิตรในการส่งเสริมธุรกิจผ่านการนำเสนอเทคโนโลยี อย่างผลิตภัณฑ์ Intelligent Quality Optimizer IQ-501 ที่สามารถปรับความหนาแน่นของสี และตั้งค่าการพิมพ์หน้า – หลังโดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถลดความยุ่งยาก ลดข้อจำกัดของการพิมพ์ ลดการสูญเสียกระดาษและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนการทำงานและเพิ่มผลกำไร
นายพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย กล่าวในหัวข้อ “Smart Printing Transformation” ว่า ในอดีตอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย เติบโตจากธุรกิจครอบครัว มาเป็น Small and medium Enterprise แต่ด้วยเทรนด์ “Smart Printing Transformation” ในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพื่อก้าวไปสู่ Smart and Medium Enterprise จากการดิสรัปชั่น (Disruption) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี อันส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการพิมพ์แทบจะตั้งรับไม่ทัน จากเดิมสื่อสิ่งพิมพ์ กระดาษ ที่เคยจับต้องได้ เปลี่ยนมาอยู่ในรูปของแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน และสามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้ทุกอย่าง จึงส่งผลต่อไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคเปลี่ยนไป ทำให้มองว่าการทำธุรกิจในปัจจุบันไม่ใช่ยุค “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” แต่เป็น “ปลาเร็ว กินปลาช้า”
ดังนั้นการที่ธุรกิจในอุตสาหกรรมการพิมพ์จะเดินต่อไปได้ ต้อง Transforms ให้ไปในทิศทางเดียวกัน คือ ธุรกิจต้องมียุทธศาสตร์ มีความ Smart มีแผนธุรกิจและการตลาดชัดเจน โดยเฉพาะกลยุทธ์เพื่อรองรับตลาดในยุค “แพจเกจจิ้ง 4.0” ในทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก ตามที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองธุรกิจนี้ว่ามีการเติบโตเฉลี่ย 3-5 % จากการปรับตัวทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ในปี 2561 มีประมาณ 4.63 ล้านตัน เติบโตขึ้นกว่า 3.9 % โดยบรรจุภัณฑ์ที่เติบโตมากที่สุดคือ กระดาษ มีประมาณกว่า 48 % บรรจุภัณฑ์พลาสติกประมาณ 23.5 % บรรจุภัณฑ์ประเภทแก้วประมาณ 20 % และโลหะประมาณ 15 % ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยที่ให้อุตสาหกรรมการพิมพ์ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามการปรับตัวของผู้ประกอบการอาจจะต้องมีการลงทุนเรื่องเทคโนโลยี เครื่องจักร แท่นพิมพ์ดิจิทัล เพื่อตอบสนองเรื่อง “ Packaging 4.0“ เพราะการพิมพ์ดิจิทัลในอนาคตไม่ใช่เพียงแค่ Mass Production แต่จะเป็น Customize Production มีเรื่องของ Packaging และ การตลาดเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว โดยจะเห็นว่าในปัจจุบันมีหลายโรงงานนำแผนธุรกิจไปขอการสนับสนุนจาก SME Bank เพื่อ Transforms ธุรกิจใหม่


แพกเกจจิ้ง 4.0 โคนิก้า มินอลต้า