ยกมาตรฐานวัสดุฯ ชูที่อยู่อาศัยปลอดภัย

5 September 2018


สทน. จับมือแมกโนเลียวิจัยความปลอดภัยวัสดุก่อสร้างยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัย-อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

เนื่องจากคนส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในอาคารเกือบ 90% หลายประเทศทั่วโลกจึงให้ความสนใจเรื่อง คุณภาพอากาศภายในอาคาร เพราะแม้แต่ในอาคารที่เราคิดว่าก่อสร้างขึ้นมาอย่างดีแล้ว ก็ยังมีวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นแหล่งแพร่กระจายของสารพิษและรังสีต่างๆ

นายสิงห์ อินทรชูโต ที่ปรึกษางานวิจัยและนวัตกรรม บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัทนำผลวิจัยที่อยู่อาศัยและวัสดุก่อสร้างมาพัฒนาการก่อสร้างและธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ เพราะในวัสดุก่อสร้างชนิดต่างๆ ที่นำมาใช้งาน เช่น หินหลายชนิดสามารถปล่อยสารพิษออกหรือแม้กระทั่งแผ่รังสีเรดอน ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย บริษัทจึงร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) นำไปวิจัยและทดสอบความปลอดภัยวัสดุต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้าง

นายพรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ได้นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การกำหนดค่ามาตรฐานปริมาณรังสีที่อยู่ในวัสดุก่อสร้าง เช่น เรดอน ซึ่งเป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เป็นก๊าซกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการเสื่อมสลายตัวของธาตุยูเรเนียม มีปะปนอยู่ในหิน ดินทรายทั่วโลกที่เรานำมาใช้ในการสร้างบ้าน องค์การวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศจัดให้ก๊าซเรดอนเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์อย่าง เป็นทางการความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของวัสดุก่อสร้างในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานในระดับสากล เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เป็นผู้บริโภคต่อไป

……………………………………………………………….

หน้า 31 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3398 ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2561ที่อยู่อาศัย ปลอดภัย แมกโนเลีย ยกมาตรฐาน