กสทช.เร่งพัฒนา บล็อกเชน

6 September 2018


      กสทช. เตรียมผลักดันโครงการแซนด์บ็อกซ์ ลุยพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนในไทยให้เป็นรูปธรรม ดึง ITU จัดประชุมให้ความรู้บุคลากรภาครัฐ-เอกชน ตั้งเป้าพร้อมใช้งานในอีก 1-2 ปี

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สายงานกิจการโทรคมนาคม เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ(ITU) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Distributed Ledger Technologies (Blockchain) Ecosystem and Decentralization” โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเสริมสร้างความเข้า ใจเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือของแต่ละภาคส่วน ผลักดันเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ด้วยการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนแก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

ทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยีบล็อกเชน สามารถช่วยในเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลและการปลอมแปลงข้อมูลที่ทำได้ยาก ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลต่างๆ แต่ในปัจจุบันยังมีปัญหาในเรื่องของความล่าช้าของเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงาน กสทช. ได้เร่งผลักดันโครงการพื้นที่ทดลอง (Sandbox) เกี่ยวกับบล็อกเชน โดยอยู่ในระหว่างขั้นตอนการศึกษาและพัฒนา คาดการณ์ว่าในอีก 1-2 ปีจากนี้ ไทยจะพร้อมสำหรับการรองรับการใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนได้ โดยโครงการดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนผ่านร่างงบประมาณ จากคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าจะทราบผลการพิจารณาภายในเดือนตุลาคม 2561 และจะเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในต้นปี 2562

อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการแซนด์บ็อกซ์ บล็อกเชนนั้น เกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาพัฒนาบล็อกเชน กับกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย และเชื่อมโยงผู้ประกอบการโทรคมนาคมในระบบเดียวกัน โดยเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นสามารถนำมาปรับใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรม อีกทั้งเทคโนโลยีบล็อกเชนยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับแนวคิด ไทยแลนด์ 4.0 ได้ ซึ่งโครงการพัฒนาพื้นที่ทดลองบล็อกเชน เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม จะเป็นโครงการนำร่องที่ได้มีการศึกษาการใช้งานบล็อกเชนในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม

หน้า 20 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ | ฉบับ 3,398 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2561กสทช บล็อกเชน ไอทียู แซนด์บ็อกซ์