แสนสิริผนึกยูนิเซฟ

5 September 2018


ผลักดันมาตรฐานการดูแลเด็กในไซต์ก่อสร้าง

แสนสิริ ถือเป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเยาวชน ล่าสุด แสนสิริได้ต่อยอดการเป็นพันธมิตรกับยูนิเซฟ ที่ร่วมงานกันมากว่า 7 ปี ด้วยการนำแพลตฟอร์มดิจิตอลสร้างแคมเปญระดมทุนออนไลน์ “บ้านแสนธรรมดา” มุ่งส่งต่อความช่วยเหลือเด็กกว่า 3 ล้านคนทั่วไทย โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนภารกิจขององค์การ ยูนิเซฟ ประเทศไทย หลังให้
ความช่วยเหลือด้านการบริจาคเงินแก่ยูนิเซฟมาตลอด 7 ปีปีละ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมแล้วกว่า 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯหรือเกือบ 250 ล้านบาท ส่วนเงินบริจาคจากโครงการ “บ้านแสนธรรมดา” จะนำไปช่วยเด็กๆ ใน 4 เรื่องหลัก คือ 1. การศึกษา 2. ยุติความรุนแรง 3. ความปลอดภัย 4. สุขภาพที่ดี“สิรินทรา มงคลนาวิน” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการนี้จะระดมทุนผ่านออนไลน์จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2561 โดยหลังจากนั้น ผู้สนใจยังสามารถร่วมบริจาคต่อได้ การให้ความช่วยเหลือเยาวชนผ่านยูนิเซฟ ไม่ได้จบลงแค่การบริจาค แต่ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาให้ตรงจุด ทำงานร่วมกันในแง่ของนโยบาย เช่น การผลักดันโครงการไอโอดีนพลีส เพื่อส่งเสริมการใช้เกลือเสริมไอโอดีน วิกฤติปัญหาการขาดสารไอโอดีนอย่างยั่งยืน และอีกหนึ่งโครงการที่กำลังช่วยกันผลักดันคือ The Good Space รณรงค์ให้ผู้รับเหมาในแต่ละไซต์งาน เพิ่มความใส่ใจเด็ก จัดสรรพื้นที่สำหรับเด็ก และดูแลเด็กไม่ให้เข้ามาเดินในไซต์ก่อสร้าง เพราะอาจเกิดอันตรายได้

แสนสิริได้ดำเนินโครงการ The Good Space รณรงค์ให้ผู้รับเหมาของแสนสิริ เพิ่มความใส่ใจ จัดสรรพื้นที่สำหรับเด็ก ให้มีที่เล่นและเรียนรู้ในพื้นที่ของโครงการ เริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2555 และขณะนี้พยายามผลักดันให้ออกมาเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพราะข้อมูลจากมูลนิธิบ้านเด็ก มีเด็กในอุตสาหกรรมมากกว่า 6 หมื่นคน และสำหรับแสนสิริมีเด็กในความดูแลประมาณ 700 คน เด็กเหล่านี้มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 15-16 ปี

“เราคาดหวังว่า ถ้าทุกคนร่วมกันช่วยเหลือ และดูแลเด็กได้เพิ่มขึ้น สร้างเป็น Industry Standard การทำแบบนี้มีข้อดีทั้งกับผู้ประกอบการ และแรงงาน เมื่อเขาสบายใจ แรงงานก็ทำงานได้เต็มที่ และยังสามารถรักษาคนงานให้ทำงานกับเราได้ด้วย นอกจากเราไม่ใช้แรงงานเด็กแล้ว เราต้องไม่ให้เด็กเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นอันตราย ต้องจัดพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็ก นี่คือ การวางแนวทางร่วมกัน เราอยากแก้ให้ตรงจุด แก้ไปในระดับนโยบาย”

ความคาดหวังสำหรับการผลักดันโครงการนี้ คือ ต้องการให้เกิดเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมให้เร็วที่สุด หรือภายในรัฐบาลชุดปัจจุบัน

หน้า 28 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับ 3,391 วันที่ 12-15 สิงหาคม 2561บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ยูนิเซฟ The Good Space Industry Standard บ้านแสนธรรมดา