"ส่งออกข้าว" เดือน ก.ค. ลดลงทั้งปริมาณและมูลค่า

3 September 2018


ส่งออกข้าวเดือน ก.ค. ลดลงทั้งปริมาณและมูลค่า โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิและข้าวนึ่ง สาเหตุจากปริมาณข้าวที่ลดลง ขณะที่ ข้าวขาวส่งออกเพิ่มขึ้น 13.4% จากความต้องการที่มีอย่างต่อเนื่อง

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์ส่งออกข้าวในช่วงเดือน ก.ค. ว่า มีปริมาณ 836,381 ตัน มูลค่า 13,830 ล้านบาท ซึ่งปริมาณส่งออกลดลง 7.3% และมูลค่าลดลง 6.4% เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. 2561 ที่มีปริมาณ 902,420 ตัน มูลค่า 14,780 ล้านบาท เนื่องจากในเดือน มิ.ย. ปริมาณส่งออกข้าวนึ่งและข้าวหอมมะลิลดลงจากเดือนก่อนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะข้าวนึ่งซึ่งมีปริมาณส่งออกเพียง 140,844 ตัน ลดลง 40% เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. เนื่องจากการส่งออกไปยังประเทศในแถบแอฟริกาชะลอลง

ขณะที่ การส่งออกข้าวหอมมะลิมีปริมาณ 82,531 ตัน ลดลง 7.3% เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. โดยตลาดหลักยังคงเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนของข้าวขาวมีการส่งออกเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าโดยมีปริมาณรวม 568,885 ตัน เพิ่มขึ้น 13.4% เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. โดยส่วนใหญ่ยังคงส่งไปประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย แองโกล่า เคนยา ญี่ปุ่น เบนิน เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ในเดือน ส.ค. สมาคมฯ คาดว่าจะมีการส่งออกข้าวประมาณ 800,000-900,000 ตัน โดยคาดว่าส่วนใหญ่ยังคงเป็นการส่งมอบข้าวขาวและข้าวนึ่งให้แก่ผู้ซื้อในเอเชียและแอฟริกา เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ แองโกล่า มาเลเซีย เคนยา เบนิน แอฟริกาใต้ เป็นต้น โดยขณะที่ การส่งออกข้าวหอมมะลิมีแนวโน้มลดลงตามภาวะอุปทานข้าวในตลาดที่มีจำกัดและราคาที่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยตลาดหลักยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาที่ยังคงนำเข้าอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การส่งออกข้าวในช่วงนี้ยังคงมีอุปสรรคทั้งด้านโลจิสติกส์และสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย

เนื่องจากมีฝนตกลงมามากกว่าปกติทำให้การส่งมอบข้าวประสบปัญหาล่าช้ากว่ากำหนด สำหรับราคาข้าวขาว 5% ที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประกาศเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2561 ราคาอยู่ที่ 411 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ขณะที่ เว็บไซต์ Oryza.com รายงานว่า ข้าวขาว 5% ของเวียดนามและอินเดีย ราคาอยู่ที่ประมาณ 393-397 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ขณะที่ ปากีสถานราคาอยู่ที่ประมาณ 409-413 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน


ข้าวตาราง2
ฐานเศรษฐกิจ ข้าว ส่งออกข้าว ส่งออก Thansettakij