SEAC ผนึก Ken Blanchard พัฒนาภาวะผู้นำ

3 September 2018


SEAC ผนึก Ken Blanchard สกัดความคิดพัฒนาภาวะผู้นำองค์กรไทย ส่ง 4 หลักสูตร ดีไซน์ความคิด เชื่อมโยง "Mindset" และ "Skillset" เพื่อการแข่งขันในโลกธุรกิจยุค Disruptive

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (South East Asia Center) ศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำและผู้บริหารระดับสูง กล่าวว่า คำตอบของการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน ท่ามกลางโลกที่เกิดเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันตลอดเวลา องค์กรสามารถนำการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ มาใช้เป็นโอกาสและสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น ๆ ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยเริ่มต้นจากผู้นำองค์กร ซึ่งจะต้องเป็นคนที่พร้อมเปลี่ยนแปลงและมีความสามารถในการปรับตัวเท่านั้น จึงจะสามารถนำพาองค์กรให้ ประสบความสำเร็จและเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด และไม่ติดอยู่ในกับดักของยุค Disruptive

ความหมายของคำว่า 'ผู้นำ – Leader' กับ 'ภาวะผู้นำ – Leadership' แตกต่างกัน 'ผู้นำ' ส่วนมากหมายถึงตำแหน่งหน้าที่ การงาน ส่วน "ภาวะผู้นำ" คือ วุฒิภาวะ ซึ่งรวมรายละเอียดของบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัยการวางตัว แนวความคิด ตลอดจนมุมมองและวิธีการแก้ไขปัญหามารวมไว้ด้วยกัน โดยไม่ได้จำกัดอยู่ที่ตำแหน่ง เพศ หรือวัย 'ภาวะผู้นำ' เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเรียนรู้และเร่งพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลง และพร้อมขับเคลื่อนพลวัตรของกลุ่มและทุกองคาพยพขององค์กรให้ สามารถดำเนินงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในยุคปัจจุบัน
คนไทยมักติดกรอบความคิดที่ผิด เนื่องจากความเคยชินกับการทำงานในรูปแบบเดิม ๆ ซ้ำ ๆ ของผู้นำและบุคลากรในองค์กร หรือ การยึดติดกับความสำเร็จในอดีต ที่ทำให้ "ผู้นำ" ยังคงอยู่ในวังวนของแนวคิดและวิธีการทำงานแบบเดิม โดยละเลยถึงบริบทและห้วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเด็นสำคัญ คือ การที่เรายังไม่สามารถนำ "นวัตกรรม" ทางความคิดออกมาประยุกต์ใช้ร่วมกับสถานการณ์และรูปแบบเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงฉับพลันได้ อย่างทันท่วงที SEAC ได้เดินหน้าผลักดันและสร้างแรงกระเพื่อมให้ประเทศไทยเห็นถึงความสำคัญและแนวทางแก้ไขปัญหานี้ โดยได้รวบรวมและนำเสนอหลักสูตรซึ่งได้รับการพิสูจน์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตั้งแต่ ภาคทฤษฏีไปจนถึงการปฏิบัติจริง จากความสำเร็จขององค์กรชั้นนำที่ผ่านการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลก โดยล่าสุด ได้ร่วมมือกับสถาบันเคนบลานชาร์ด (The Ken Blanchard Companies) บริษัทพัฒนาผู้นำและบุคลากรระดับโลก ผู้ซึ่งให้คำปรึกษาแก่ 500 องค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตามการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์จูน (Fortune Global 500) และประสบการณ์ในการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยปีละมากกว่า 150,000 คน  เพื่อสร้างสรรค์โปรแกรม "พัฒนาภาวะผู้นำ" ผ่าน 4 หลักสูตรสำคัญ ที่นับเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและอาเซียน ประกอบด้วย 1.Self Leadership 2.Situational Leadership® II Experience 3.Management Essentials และ 4.Coaching Essentials® ซึ่งได้เริ่มต้นอบรมและส่งต่อองค์ความรู้ให้กับองค์กรมากกว่า 20 องค์กร อาทิ เครือบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เครือข่ายแมนพาวเวอร์กรุ๊ป บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง สำนักงาน ก.พ. เป็นต้น

นางอริญญา กล่าวว่า หัวใจสำคัญของหลักสูตรนี้ คือ การนำประสบการณ์จริงในโลกธุรกิจ (Real-world experience) งานวิจัย (Research) ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถปฏิบัติได้จริง มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับผู้นำองค์กรที่เข้าร่วมอบรม ตลอดจนนำเสนอมุมมองและแนวความคิด สำหรับการมีภาวะผู้นำที่ดีอย่าง "Mindset – มายด์เซ็ต" และ "Skillset – สกิลเซ็ต" เข้าไว้ด้วยกัน โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้นำองค์ กรและบุคลากรทุกระดับเกิดความมุ่งมั่นและตระหนักรู้ในการพัฒนา "ภาวะผู้นำ – Leadership" ของตนเอง กระตุ้นให้ผู้นำสามารถดึงศักยภาพของตน ด้วยการฝึกฝนโดยนำองค์ความรู้ใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตน เพื่อให้สามารถก้าวทันสถานการณ์ สู่การสร้างและเป็นผู้นำในวงการธุรกิจในยุค Disruptive

นายฮาเวิร์ด ฟาร์เฟล ประธาน สถาบันเคน บลานชาร์ด (The Ken Blanchard Companies) กล่าวว่า ความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน นับเป็นความท้าทายอย่างเร่งด่วนที่ทุกองค์กรต้องเผชิญ แต่ใครจะปรับตัวได้รวดเร็วและมากน้อยขนาดไหน ขึ้นอยู่กับการค้นหาโอกาส แบบอย่างในการพัฒนาและความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ ๆ โดยทางสถาบันฯ ได้ให้คำปรึกษาแก่องค์กรชั้นนำของโลกมากมาย โดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในการจัดอันดับให้เป็น 500 องค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยนิตยสารฟอร์จูน (Fortune Global 500) มามากกว่า 40 ปี โดยให้บริการกับลูกค้าองค์กรที่ มีความหลากหลาย ตั้งแต่องค์กรเอกชนทุกระดับ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา รวมถึงองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เป็นต้น เราจึงค้นพบว่ายังมีอีกหลาย ๆ องค์กร ที่ผู้นำและบุคลากรในองค์กรยังติดกับดักของตัวเอง เป็นผลให้ประสิทธิภาพไม่เกิดและประสิทธิผลไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ อีกทั้งยังทำให้หมดความมุ่งมั่นในการนำองค์กรสู่จุดมุ่งหมายลงกลางทางเสียดื้อ ๆ ดังนั้น การเติมเต็ม "ภาวะผู้นำ – Leadership" จึงเป็นเรื่องที่หลาย ๆ องค์กรไม่ควรมองข้าม โดยสถาบันฯ ได้นำทฤษฎีภาวะผู้นำมาประยุกต์ ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มุ่งสอนเรื่องการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นผู้นำที่เท่าทันโลกได้อย่างครอบคลุม จนเกิดเป็นหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร ได้แก่ 1.Self Leadership 2.Situational Leadership® II Experience 3.Management Essentials และ 4.Coaching Essentials® แต่สำหรับหลักสูตรในไทยจะพิเศษมากขึ้น เพราะเราเชื่อมั่นให้ทาง SEAC ซึ่งเป็นตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวของ The Ken Blanchard Companies ในประเทศไทยประยุกต์เนื้อหาให้ เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยและประเทศอาเซียน

ดังนั้น การสร้างและพัฒนา "ภาวะผู้นำ – Leadership" ให้กับผู้นำและบุคลากรทุกระดับ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและเร่งด่วนสำหรับทุกองค์กร เพื่อสร้างความพร้อมต่อการแข่งขัน รู้จักที่จะนำ "นวัตกรรม" เข้ามาผสานกับแนวทางดำเนินงาน เพื่อให้ทุกคนสามารถนำความรู้มาพัฒนาและปฏิบัติ จนสามารถสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มใหม่ ๆ
ฐานเศรษฐกิจ Attune balancing leadership lifestyle ผู้นำ ภาวะผู้นำ Thansettakij SEAC The Ken Blanchard อริญญา เถลิงศรี Ken Blanchard