"ประวิตร" ยัน! แต่งตั้ง ผบ.เหล่าทัพ เหมาะสมแล้ว

3 September 2018


"ประวิตร" ยัน! แต่งตั้ง ผบ.เหล่าทัพคนใหม่ เป็นไปตามขั้นตอน ยึดอาวุโส และความเหมาะสม


พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการจำนวน 935 นาย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ว่า การเลือกผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็นไปตามระบบธรรมเนียมการปฏิบัติเหมือนทุกครั้ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไม่ได้เข้ามามีส่วนในการเลือกเป็นการตัดสินใจและดำเนินการของผู้บังคับบัญชาที่เสนอชื่อขึ้นมาตามขั้นตอน โดยยึดหลักอาวุโสและความเหมาะสม มั่นใจว่า บุคคลที่ถูกคัดเลือกขึ้นมาจะสามารถดูแลกองทัพได้
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ