จี้ผลสอบ "บิ๊ก อ.ส.ค." ป้องเอกชน - ลุ้น 6 ก.ย. จัดโควตา "นมโรงเรียน" ใหม่!!

2 September 2018


1 เดือน ยังไร้คำตอบ จี้ผลสอบ "บิ๊ก อ.ส.ค." ป้องนายกสมาคมยูเอชไม่ใช่เป็นผู้มีอิทธิพล ยอมรับข้องใจผลประโยชน์ทับซ้อน ด้าน นายกสมาคมพาสเจอร์ไรส์ลุ้นวันที่ 6  ก.ย. ผ่าตัดนมโรงเรียนใหม่ตามผลศึกษาจุฬาฯ สนอง ป.ป.ช. แก้ปัญหาผูกขาด ป้องทุจริต มั่นใจระบบเป็นธรรม


 

นัยฤทธิ์ จำเล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม หรือ มิลค์บอร์ดนายนัยฤทธิ์ จำเล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม หรือ มิลค์บอร์ด เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ได้ทำหนังสือตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา เพื่อขอทราบความชัดเจนการออกหนังสือขอความเป็นธรรมและชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาเป็นผู้มีอิทธิพล เรื่องที่ นายวิศิษฏ์ แสงคล้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) แล้วนั้น ซึ่งจากการสอบถามในที่ประชุมของมิลค์บอร์ดที่ผ่านมานั้น ได้มีการชี้แจงว่าเป็นการออกหนังสือเฉพาะตนนั้น แต่หัวจดหมายเป็นตราประทับ อ.ส.ค. ปัจจุบันเป็นเลขานุการของมิลค์บอร์ด เป็นรัฐวิสาหกิจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการจัดสิทธิ์การจำหน่ายนมโรงเรียนด้วย เพื่อขอความชัดเจน ดังนี้

"1.หนังสือฉบับนี้เป็นการมอบหมายจากผู้อำนวยการ อ.ส.ค. หรือไม่ และ 2.หนังสือฉบับนี้ผ่านการอนุมัติการพิจารณาของ ผอ.อ.ส.ค. หรือไม่ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเพื่อเป็นข้อมูลในการชี้แจงกับพี่น้องเกษตรกรต่อไป เนื่องจากผมเป็นประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทยจำกัดด้วย"

 

วสันต์ จีนหลง นายกสมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ด้าน นายวสันต์ จีนหลง นายกสมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2561 ทางสมาคมได้ยื่นหนังสือขอเสนอให้พิจารณาการจัดสรรสิทธิ์การจำหน่ายตามผลการศึกษาของศูนย์บริการทางวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะองค์กรกลางที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรืองนี้มาเป็นแนวทางกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติในการจัดสรรสิทธิ์และพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนในทุกภาคเรียน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ดังนี้ 1.จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ในการจัดสรรสิทธิ์ 2.ระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดสรรสิทธิ์การจำหน่าย 3.เรื่องปริมาณน้ำนมดิบขั้นต่ำของผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการเข้ารับการจัดสรรสิทธิ์ 4.เรื่องการไม่ลดทอนสิทธิผู้ประกอบการในกรณีที่ถูกลดทอนถึงปริมาณขั้นต่ำ และ 5.เรื่องอัตราส่วนที่ควรใช้ในการจัดสรรสิทธิ

ทั้งนี้ จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว สมาคมเห็นว่าเป็นแนวทางที่มีความเป็นธรรมโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ลดการผูกขาดในการจัดสรรสิทธิ์ เหมาะสมจะนำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติในการจัดสรรสิทธิ์และพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนต่อไป

นายวสันต์ กล่าวว่า สมาคมนมพาสเจอร์ไรส์เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบการขนาดเล็กซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ประกอบภาครัฐ/สถาบันการศึกษา ภาคสหกรณ์/องค์กรเกษตรกร และภาคเอกชน รวม 24 แห่ง ขอให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของโครงการอาหารสเริม (นม) โรงเรียนตามคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการนมโรงเรียนทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาคุณภาพน้ำนมที่เป็นปัญหานมบูดเน่าเสียซ้ำซาก และมีข้อกล่าวหาเรื่องการผูกขาด ดังนั้น หากปฎิบัติตามวิธีการเหล่านี้เชื่อจะปฏิบัติตามแนวทางที่ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แนะป้องกันการทุจริต ลดการผูกขาด คาดหวังว่าปัญหาเหล่านี้จะถูกนำไปพิจารณาในวันที่ 6 ก.ย. 2561 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) ที่มี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ปศุสัตว์ตรวจสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก 10 วัน รู้ผลต้นเหตุนมโรงเรียนเสีย
“กฤษฎา” สั่งเซ็ทซีโร่มิลค์บอร์ดแก้ปัญหานมโรงเรียนบูด-ฮั้วผูกขาดป.ป.ช. ฐานเศรษฐกิจ นมโรงเรียน ผู้มีอิทธิพล อ.ส.ค. Thansettakij พาสเจอร์ไรส์