"สวนดุสิตโพล" เผย ปชช. 48.96% หวั่นเกิดความขัดแย้ง หาก "ปลดล็อค" ทางการเมือง

2 September 2018


จากที่ คสช. จะคลายล็อคพรรคการเมืองเพื่อให้สามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้บางส่วน ส่งผลให้พรรคการเมืองต่าง ๆ ออกมาเคลื่อนไหว วิพากษ์วิจารณ์กับคำสั่งดังกล่าว เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,033 คน ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. - 1 ก.ย. 2561 สรุปผลได้ ดังนี้
1. เรื่องที่ประชาชนวิตกกังวล ถ้ามีการ "ปลดล็อค" "คลายล็อค" ทางการเมือง

เรื่องที่วิตกกังวล ถ้ามีการ "ปลดล็อค"
1.เกิดความขัดแย้ง บ้านเมืองวุ่นวาย 48.96%
2.กลุ่มต่าง ๆ ออกมาเคลื่อนไหว ชุมนุม ประท้วง 35.76%
3.มีการหาเสียงรุนแรง โจมตีกันไปมา 25.35%
4.คนฝ่าฝืนและไม่เคารพกฎหมาย 22.05%
5.รัฐบาลควบคุมดูแลสถานการณ์ลำบาก 17.19%

เรื่องที่วิตกกังวล ถ้ามีการ "คลายล็อค"
1.การทะเลาะเบาะแว้ง ใส่ร้าย สาดโคลนกัน 50.67%
2.มีการคัดค้าน จัดกิจกรรมไม่เหมาะสม 31.39%
3.คสช.ไม่ให้ทำกิจกรรมทางการเมือง ปิดกั้น  30.49%
4.พรรคการเมืองทำงานได้ไม่เต็มที่  27.35%
5.พรรคการเมืองเรียกร้องให้ปลดล็อค  21.97%


2. เรื่องใด? ที่ประชาชนคิดว่า "ควรคลายล็อค" และ "ยังไม่ควรคลายล็อค" ทางการเมือง

เรื่องที่ควร "คลายล็อค"
1.กำหนดนโยบายหาเสียงที่ชัดเจน 41.57%
2.มีการคัดเลือกผู้ที่จะลงสมัครเลือกตั้ง 40.18%
3.ให้พรรคการเมืองเลือกหัวหน้าพรรคได้ 27.02%
4.หาเสียงทางโซเชียลได้ 17.09%
5.กำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน แบ่งเขตเลือกตั้ง 13.86%

เรื่องที่ยังไม่ควร "คลายล็อค"
อภิปราย หาเสียงในที่สาธารณะขนาดใหญ่ 39.66%
จัดประชุมพรรค ชุมนุมทางการเมือง 36.21%
จัดกิจกรรมลงพื้นที่ พบปะประชาชน 24.13%

3.สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรจะดำเนินการอย่างไร?

อันดับ 1 "ปลดล็อค" ทางการเมืองให้ดำเนินการโดยอิสระ 46.33%
เพราะเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ช่วยให้บรรยากาศทางการเมืองดีขึ้น  พรรคการเมืองมีเวลาในการเตรียมตัวก่อนการเลือกตั้ง ฯลฯ

อันดับ  2 "คลายล็อค" ทางการเมือง แต่ยังไม่ควรปลดล็อคทั้งหมด 35.26%
เพราะให้พรรคการเมืองจัดกิจกรรมได้บางส่วน ป้องกันไม่ให้บ้านเมืองวุ่นวาย เกิดความขัดแย้ง ยังสามารถควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองได้ ฯลฯ

อันดับ  3 ยังไม่ควรปลดล็อคและคลายล็อคทางการเมือง 18.41%
เพราะอาจเกิดการชุมนุมเคลื่อนไหวรุนแรง การเมืองไทยมีแต่ทะเลาะเบาะแว้ง ทำให้บ้านเมืองย่ำแย่ อยากให้แก้ปัญหาปากท้องประชาชนก่อน ฯลฯ
สวนดุสิตโพล พรรคการเมือง คลายล็อคทางการเมือง ปลดล็อคทางการเมือง ทะเลาะเบาะแว้ง บ้านเมืองวุ่นวาย