นายกฯชี้แอพฯ “ถุงเงินประชารัฐ”ขยายโอกาสช่วยผู้มีรายได้น้อย

1 September 2018


นายกฯชี้แอพฯ “ถุงเงินประชารัฐ”ขยายโอกาสช่วยผู้มีรายได้น้อย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ว่า”ในส่วนของความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ปัจจุบันก็มีการดำเนินการอยู่หลายมาตรการ ทั้งในเรื่องการสนับสนุนการอุปโภคบริโภคสินค้าใน “ร้านธงฟ้าประชารัฐ” ผ่านการใช้บัตรฯ นอกเหนือไปจากการเพิ่มเครื่องรูดบัตรไปยังร้านค้าต่างๆ อย่างต่อเนื่องแล้ว ก็ยังมีการเพิ่มโอกาสให้ร้านค้าที่เป็นแผงค้า รถเข็น เข้ามาสมัครในโครงการเพิ่มเติม โดยสามารถใช้แอพพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” ในการสแกนบัตรสวัสดิการ โดยไม่ต้องใช้เครื่องรูดบัตรอีกด้วย ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อย มีทางเลือกในการซื้อหาสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภคได้มากกว่าเดิมนอกจากนั้น รัฐบาลก็มีมาตรการให้เงินสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับผู้มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองให้มีทักษะอาชีพ โดยในกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการฯ ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเติมเพื่อใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอีก เดือนละ 200 บาท

ขณะที่กลุ่มที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเติมอีก เดือนละ100 บาท ล่าสุดรัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยนการเพิ่มวงเงินนี้ ให้เป็นการเติมเงินรายเดือนเข้า “กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์” ในบัตรแทน ในช่วง 4 เดือนสุดท้ายของมาตรการ

ซึ่งจะเป็นการทำให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับเงินส่วนนี้ แทนที่จะต้องไปหาร้านค้าที่เข้าโครงการ ก็สามารถถอนเป็นเงินสดออกมาได้เลย โดยใช้บัตรสวัสดิการฯ กับตู้ATM หรือสาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ เพื่อนำไปจับจ่ายใช้สอยให้ตรงกับความต้องการ หรือหากไม่เบิกถอน หรือมียอดคงเหลือ ก็สามารถ “เก็บสะสม” ไว้ในกระเป๋าเงินในบัตรนี้ต่อไปได้ด้วย ซึ่งเมื่อมาตรการนี้หมดอายุช่วงสิ้นปี ก็จะมีการประเมินผลอีกครั้งเพื่อจะพัฒนาการให้บริการกับพี่น้องประชาชน ให้ดียิ่งขึ้น อย่างไม่หยุดยั้งต่อไปนอกจากจะมีการนำ“กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์” มาใช้ในการเพิ่มวงเงินสนับสนุนผู้ต้องการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม นี้ เป็นต้นไป ภาครัฐโดยกรมบัญชีกลาง ยังได้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ไปยังกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการฯ นี้อีกด้วย โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ดังนี้

หากเป็นผู้มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเดือนละ100 บาท หากมีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อปีก็จะได้รับเดือนละ 50 บาท เพิ่มลงไปในกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์นี้ ซึ่งสามารถถอนเป็นเงินออกมาใช้ได้เช่นกัน

ทั้งนี้ สวัสดิการ “ส่วนเพิ่ม” สำหรับผู้มีรายได้น้อย ทั้งในเรื่องการพัฒนาอาชีพและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุนี้ เป็นส่วนที่ภาครัฐต้องการเพิ่มความยืดหยุ่นในการจับจ่าย เราก็หวังว่าพี่น้องประชาชนจะนำเงินส่วนนี้ ไปใช้จ่ายในสินค้าและบริการที่จำเป็นและช่วยแบ่งเบาภาระในค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เกิดกระแสเงินหมุนเวียนในระบบนะครับ ในส่วนมาตรการด้านอื่น ๆ ของบัตรสวัสดิการ ก็จะยังกำหนดให้เป็นสินค้าและบริการที่เฉพาะเจาะจง ที่จำเป็นกับการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนต่อไป “ศาสตร์พระราชา ร้านธงฟ้าประชารัฐ เครื่องรูดบัตร ถุงเงินประชารัฐ