ธปท.สั่งแบงก์เพิ่มระบบรับธุรกรรมดิจิตอล

31 August 2018


ธปท. กำชับธนาคารมีปัญหาระบบอิเล็กทรอนิกส์ล่ม เร่งยกระดับความสามารถรองรับปริมาณธุรกรรม หลังธุรกรรมเยอะฉุดทั้งระบบช้า พร้อมแก้ปัญหากันแบงก์ต้นเหตุออกนอกระบบก่อนกระทบแบงก์อื่น ด้านสมาคมฯ ยันไม่ใช่ภัยคุกคามไซเบอร์ เร่งดำเนินการแก้ปัญหาลูกค้า

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ระบบการชำระเงินบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งใหญ่เกิดปัญหา ซึ่งอาจมาจากในช่วงสิ้นเดือนที่มีการทำธุรกรรมของประชาชน ทำให้มีปริมาณธุรกรรมค่อนข้างมาก และมีธุรกรรมที่ส่งผ่านธนาคาร เมื่อระบบของธนาคารขนาดใหญ่แห่งนี้มีปัญหา จึงส่งผลให้ระบบการโอนเงินของแบงก์อื่นๆ ชะลอ และสะดุดลง หรือทำให้ระบบช้า เพราะธุรกรรมค้างเป็นคอขวด

อย่างไรก็ดี ตามกลไกการดูแลของธปท. ได้ตกลงกันไว้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าว จะต้องกันธนาคารที่มีปัญหา รวมถึงกันรายการธุรกรรมของธนาคารดังกล่าวออกไปก่อน เพื่อหยุดรายการของธนาคารที่มีปัญหาไม่ให้ค้างท่อ จนเกิดคอขวด และส่งผลกระทบต่อธนาคารอื่นๆ ซึ่งการกันธนาคารที่มีปัญหาจะทำให้ธนาคารอื่นสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ปกติทั้งนี้ สถาบันการเงินที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบขัดข้อง จำเป็นต้องรีบปฏิบัติยกเครื่อง ยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหารวมทั้งเพิ่มความสามารถการรองรับการทำธุรกรรมการเงินให้เพิ่มขึ้น เพราะจะเห็นว่าภายหลังจากที่มีการยกเลิกการโอนเงินบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีปริมาณการทำธุรกรรมการโอนเงินเพิ่มจำนวนขึ้นมาก ซึ่งสถาบันการเงินก็อาจไม่ได้วางแผนในช่วงแรก ทำให้อาจเกิดปัญหาคอขวดขึ้นได้ โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือน

ขณะเดียวกัน จะเห็นได้ว่าทุกสถาบันการเงิน กำลังอยู่ระหว่างการเร่งยกระดับพวกกลไกการให้บริการทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ เช่น มีการออกโมบายแบงกิ้งใหม่ เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ บนดิจิตอล เพื่อเพิ่มการให้บริการใหม่เข้าไป อาจทำให้ระบบอาจสะดุดได้บ้าง

ดังนั้น การยกระดับความสามารถในการรองรับการทำธุรกรรมการเงิน จึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่สถาบันการเงินทุกแห่งต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพ และรองรับปริมาณการทำธุรกรรมที่มากขึ้นได้ ซึ่งธปท.ได้ติดตามใกล้ชิด และได้กำชับให้ทุกแห่ง โดยเฉพาะธนาคารที่มีปริมาณการทำธุรกรรมเยอะๆได้พัฒนาระบบให้เท่าทันกับปริมาณธุรกรรมที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต“ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดจากปัญหาของระบบกลาง ที่มี บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด หรือ ITMX เป็นตัวกลาง แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถาบันการเงินเฉพาะแห่ง เนื่องจากมีปริมาณธุรกรรมที่ต้องส่งข้ามสถาบันการเงิน เมื่อไปไม่ได้ ปริมาณธุรกรรมก็ค้างในท่อ และหากท่อมีปริมาณธุรกรรมใหม่ที่คนใส่เข้ามา ก็ทำให้ธุรกรรมการโอนช้า และจะถ่วงให้ระบบของสถาบันการเงินอื่นๆ ซึ่งอาจไม่ได้มีปัญหา ช้าและสะดุดลง ส่วนหนึ่งมาจากประตูบ้านของแบงก์นั้นแคบ แต่มีรายการที่มารออยู่จำนวนมาก รวมทั้งที่จะออกจากแบงก์นั้นไปธนาคารอื่น มันก็เป็นคอขวด ทำให้ถนนรถติดต่อเนื่อง ทั้งถนน ซึ่งอันนี้ก็อยู่ในช่วงที่ธนาคารต้องเร่งปรับ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นธนาคารรายเดิมที่มีธุรกรรมค่อนข้างมาก แต่เราได้กำชับให้มีแผนรองรับ แต่ไม่ได้มีเดดไลน์หรือบทลงโทษอะไร แต่หวังว่าเดือนหน้าจะดีขึ้น”

ทางด้านสมาคมธนาคารไทย (TBA) ขอชี้แจงกรณีปัญหาเหตุขัดข้องชั่วคราวที่เกิดกับบางธนาคาร ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งเกิดจากปริมาณธุรกรรมเกิดขึ้นจำนวนมากในช่วงเช้าและได้ส่งผลกระทบให้ลูกค้าไม่สามารถใช้ช่องทางการทำธุรกรรมในบางช่องทาง และทำให้มีลูกค้าบางท่านที่โอนเงินและมีการตัดบัญชีไปแล้ว แต่ปลายทางได้รับเงินช้ากว่าปกติหรือยังไม่ได้รับเงิน

ทางสมาคมฯ ขอเรียนว่า เหตุการณ์นี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ธนาคารส่วนใหญ่ทยอยแก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าวแล้ว และระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวและปลายทางไม่ได้รับเงิน ทางธนาคารจะรีบดำเนินการปรับปรุงบัญชีให้กับลูกค้าภายในวันที่ 1 กันยายน 2561ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคาร ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงิน