ฝ่ายกฎหมายสช. ชี้SISBเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้

31 August 2018


ฝ่ายกฎหมายสช. ชี้SISBเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้

นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในฐานะรักษาการเลขาธิการ สช.กล่าวว่า ที่ประชุมอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายสช. ชี้เอสไอเอสบีสามารถนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ แต่ต้องมีมาตรการกำกับดูแลการถือหุ้นของคนต่างชาติไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

" แจ้งรมว.ศึกษาแล้ว รมว.บอกว่าดีซะอีกสำหรับเรื่องนี้"ตลาดหลักทรัพย์ สช. เอสไอเอสบี