ยอดค้าชายแดน-ค้าผ่านแดน7เดือนปี61ค่า8 แสนล้าน

31 August 2018


พาณิชย์ เผยการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน 7 เดือนแรกของปี 2561 มีมูลค่า 8 แสนล้านบาท มั่นใจถึงเป้า1.5ล้านล้านบาท

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผยว่า มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย 7 เดือนแรกปี 2561 (ม.ค.-ก.ค.) มีมูลค่า 800,427 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.14% โดยเป็นการส่งออก 456,437 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.72 % และการนำเข้า 343,990 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% แต่ยังเกินดุลการค้า 112,446 ล้านบาท แยกเป็นมูลค่าการค้าชายแดน 647,097 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.69% เป็นการส่งออก 379,576 ล้านบาท ลดลง 0.44% นำเข้า 267,521 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.93% เกินดุลการค้า 112,055 ล้านบาท และมูลค่าการค้าผ่านแดน 153,330 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.89 % เป็นการส่งออก 76,860 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.87% นำเข้า 76,470 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34% เกินดุลการค้า 391 ล้านบาท ทั้งนี้ถ้าคำนวณเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ พบการขยายตัวเพิ่มมากกว่าเพราะค่าเงินบาทแข็งขึ้นในช่วงต้นปี 2561ทั้งนี้การค้าชายแดนหากแยกเป็นรายประเทศ พบว่า การค้ากับมาเลเซียยังคงนำเป็นอันดับหนึ่ง มูลค่า 330,006 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.07% เป็นการส่งออก 173,364 ล้านบาท ลดลง 5.40% สปป. ลาว มูลค่า 124,417 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.96% เป็นการส่งออก 76,267 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.90% นำเข้า 48,151 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.10% เมียนมา มูลค่า 111,860 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.38% เป็นการส่งออก 63,665 ล้านบาท ลดลง2.12% นำเข้ามูลค่า 48,195.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.15% และกัมพูชา มูลค่า 80,814.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.37% เป็นการส่งออก 66,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้น15.58 %นำเข้า 14,533 ล้านบาท ลดลง 8.46%

“ในช่วงเดือนที่ผ่านมาปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อการค้าชายแดนและผ่านแดน ทำให้การค้าชะลอตัวลง เช่น ลาวประสบปัญหาน้ำท่วมจากกรณีเขื่อนแตกในเมืองสนามไซ แขวงอัตตะปือ ทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนในหลายพื้นที่ ประกอบกับปัญหาลมมรสุมมีกำลังแรง ส่งผลทำให้มีฝนตกตลอดเวลา ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เมียนมา สถานการณ์น้ำท่วมทางตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่คลี่คลาย แม้ระดับน้ำท่วมเริ่มลดลงบ้างในบางพื้นที่ แต่ก็ยังมีการอพยพประชาชนไปอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว มาเลเซีย ยังคงมีปัจจัยเรื่องราคายางพาราที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกในพื้นที่เพาะปลูกยาง ทำให้มีปริมาณยางออกสู่ตลาดน้อยลงกรมการค้าต่างประเทศ มูลค่าการค้าชายแดน ส่งออก ผ่านแดนของไทย