ชง‘ประจิน’สอบงบกองทุนอนุรักษ์พลังงาน

1 September 2018


 พลังงานขีดเส้นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงใช้งบกองทุนอนุรักษ์ฯ ภายใน 5 ก.ย.นี้ และเตรียมเสนอ      “ประจิน”ในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน 6 ก.ย. ด้าน “ธนธัช จังพานิช” ยันการทำงานโปร่งใสพร้อมถูก      ตรวจสอบ

จากกรณีข้อร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการพิจารณาอนุมัติโครงการของกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ที่อาจมีการแทรกแซงจากผู้บริหารสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เนื่องจากทำหน้าที่ในฐานะผู้บุกเบิก แต่ภายหลังกองทุนอนุรักษ์ฯ มีการแยกตัวออกจาก สนพ. แล้ว รวมทั้งมีการแต่งตั้งนายธนธัช จังพานิช เข้ามาทำหน้าที่ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) แต่ในการพิจารณางบประมาณปี 2562 พบว่าทาง สนพ. เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาโครงการตามกรอบงบประมาณดังกล่าว

นายธนธัช จังพานิชผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ส.กทอ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้งบประมาณกองทุนอนุรักษ์ฯ สำหรับโครงการปี 2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้กลุ่มโครงการ“ไทยนิยมยั่งยืน”วงเงิน 5.2 พันล้านบาท และงบประมาณปี 2562 วงเงิน 1.04 หมื่นล้านบาท และเสนอรายงานผลการตรวจสอบพร้อมความเห็นที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) มายังกระทรวงพลังงานภายในวันที่ 5 กันยายนนี้ เพื่อนำเสนอต่อนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการกองทุน ที่มีพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เป็นประธาน โดยจะมีการประชุมตามวาระในวันที่ 6 กันยายนนี้

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตองทั้งนี้การดำเนินงานของกองทุนอนุรักษ์ฯ เพื่อพิจารณาโครงการตามกรอบงบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม) วงเงิน 5.2 พันล้านบาท และปีงบ 2562 อีกกว่า 1 หมื่นล้านบาท ทาง ส.กทอ. ยืนยันถึงการทำงานที่โปร่งใส ซึ่งการทำงานนั้นเคยชี้แจงไปแล้วว่าเป็นการพิจารณาโครงการตามงบประมาณ 2 ก้อนพร้อมๆ กัน ดังนั้นในงบปี 2562 จึงต้องร่วมกัน ไม่ได้เป็นการแทรกแซงการทำงานแต่อย่างใด

“การพิจารณาโครงการตามงบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม) และปี 2562 เราไม่ได้แบ่งแยกกัน แต่เป็นการช่วยกันทำงาน เพื่อพิจารณาโครงการที่เข้ามามาก โดยเฉพาะงบปี 2562 ที่เสนอเข้ามากว่า 900 โครงการ ซึ่งคนภายนอกอาจมองว่าเป็นการเข้ามาแทรกแซงหรือไม่ แต่คนภายในกลับมองว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกัน ช่วยกันทำงาน และในฐานะที่ผมเป็นผู้จัดการ ส.กทอ. ขอยืนยันถึงการทำงานที่โปร่งใส และยินดีหากมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนการทำงาน ส่วนเรื่องการเปิดรับพนักงานกองทุน  เพิ่มเติมให้ครบ 75 คนนั้น ยังต้องรอความชัดเจนในวันที่ 3 กันยายนนี้”นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะทำงานกลั่นกรองกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า คณะทำงานกลั่นกรองฯ มีการประชุมร่วมกันบ่อยครั้ง ล่าสุดอยู่ระหว่างเร่งพิจารณาโครงการในงบปี 2562 ที่ยื่นเสนอขอใช้งบประมาณกว่า 900 โครงการ วงเงินกว่า 3 หมื่นล้านบาท ขณะที่งบปี 2562 อยู่ที่กว่า 1.04 หมื่นล้านบาทเท่านั้น ดังนั้นคณะทำงาน จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาโครงการโดยยึดตามยุทธศาสตร์จัดสรรฯ แยกจัดกลุ่มคำขอตามลักษณะโครงการ ประเมินผลจากการประหยัดพลังงาน ให้คะแนนอย่างโปร่งใส และลงความคิดเห็นในแต่ละโครงการ เพื่อนำเสนอให้ทันการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน ในวันที่ 3 กันยายนนี้

หน้า 7 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับ 3,397 วันที่ 2-5 กันยายน 2561ประจิน จั่นตอง กองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน สอบความไม่โปร่งใส