บางจากจับมือ 10 พันธมิตรยกระดับสินค้าSME

31 August 2018


 

บางจากฯ จับมือพันธมิตร 10 องค์กร ดันสินค้า SME ไทย ด้วยการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมสีเขียวสู่ตลาดสากล พร้อมเปิดตัวโครงการแรก SPAR Awards : Taste of Thailand

นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บางจาก ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการยกระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ด้วยการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมสีเขียวสู่ตลาดสากล กับ 10 องค์กรพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สถาบันอาหาร (NFI) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทบางจากฯ โดยสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจบางจาก (Bangchak Initiative and Innovation Center - BiiC) และบริษัท บางจาก รีเทล จำกัด (BCR) ผู้ดำเนินธุรกิจกลุ่ม Non-Oil


สำหรับจุดยืนของกลุ่มบริษัท บางจากฯ คือการสร้างสรรค์นวัตกรรมสีเขียว ซึ่งที่ผ่านมาทางบางจากมีโครงการหลายโครงการ ทั้งในด้านพลังงานหรือกิจกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) เช่น การจัดตั้ง บริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร์ โดยพระมหาวุฒิชัย (ท่าน ว.วชิรเมธี) ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านการบริหารต้นทุนและส่งเสริมด้านการตลาด และการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) เป็นต้น

นายสุวัฒน์ มีมุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในส่วนของสถาบัน BiiC เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อต่อยอดการขยายธุรกิจ ผลักดันนวัตกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนพลังงานสีเขียวและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ตามนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 รวมไปถึงการให้ทุนวิจัยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ การลงทุนในธุรกิจ Start Up เพื่อติดตามและนำเทคโนโลยีมาต่อยอดกับธุรกิจในกลุ่มบริษัทบางจากฯ

นายวิบูลย์ วงสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด ในนาม SPAR Thailand ผู้ดำเนินธุรกิจร้านสพาร์ในประเทศไทย ภายใต้ SPAR International ซึ่งเป็นเครือข่ายค้าปลีกระดับโลก เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ได้ให้ความสำคัญกับการนำเสนอสินค้าและบริการที่ดีที่สุดเสมอ โดยในส่วนของตัวสินค้า มุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าคุณภาพสูง ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค มีเป้าหมายตรงกับแนวทางการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันที่หันมาให้ความสำคัญกับแหล่งที่มาของสินค้า ซึ่งจุดนี้ถือเป็นเทรนด์สินค้าของ SPAR ทั่วโลก

สำหรับ SPAR Thailand ไม่เพียงมองหาสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด แต่มองไปถึงสินค้าต้นแบบที่เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ ไม่ใช่แค่ยกระดับผู้ประกอบการ แต่เป็นการยกระดับสินค้าของประเทศไทย ให้มีความโดดเด่น แตกต่างและน่าสนใจ เพื่อวางจำหน่ายที่ SPAR Thailand รวมถึงโอกาสในการวางจำหน่าย ในเครือข่าย SPAR International และโอกาสในการจำหน่ายที่ร้านอินทนิล ซึ่งปัจจุบันมีการเปิดดำเนินการกว่า 500 สาขา และมากกว่า 1,000 สาขาในอีก 2-3 ปี ข้างหน้าด้วย

โครงการ SPAR Awards เป็นโครงการประกวดผู้ประกอบการไทย เพื่อคัดเลือกสินค้าสู่การวิจัยและพัฒนาให้เป็น SPAR Signature Products โดยแบ่งรางวัลออกเป็น รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ อันดับ 2 ภายใต้เกณฑ์การตัดสิน 4 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรม (Innovation) ความแตกต่าง (Differentiate) คุณภาพและมาตรฐาน (Quality Standard) และยอดขาย (Sales) ซึ่งมีกำหนดทดลองวางจำหน่ายภายในปีนี้

--------------------


เอสเอ็มอี บางจาก