ไต้หวันบุกก่อสร้างไทย โชว์วัสดุเพื่อเมืองสีเขียว

2 September 2018


ไต้หวันสบช่องงานก่อสร้างไทยบูมรับแผนพัฒนาเมกะโปรเจ็กต์ขนาดใหญ่ภาครัฐ-เอกชนขน 12 บริษัทชั้นนำจัดซุ้มแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม โอกาสการขยายธุรกิจสีเขียวตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อพัฒนาโซลูชันเมืองอัจฉริยะและวัสดุก่อสร้างสีเขียวสำหรับเมืองสีเขียว

นายเฟลิกซ์ เอช.แอล.ชิล ผู้อำนวยการบริหาร สำนักงานโครงการการค้าสีเขียว (Green Trade Project Office : GTPO) กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลไทยได้เร่งดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการส่งผลให้เกิดการตื่นตัวของวงการรับเหมาก่อสร้างในประเทศ ประกอบกับประเทศ ไทยเป็นตลาดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคอาเซียน และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตที่ยั่งยืนในช่วงปี 2561-2562 จากการขับเคลื่อนนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” รวมถึงการพัฒนา 10 อุตสาหกรรม S-Curve

ดังนั้นจึงได้นำ 12 บริษัทชั้นนำของไต้หวัน ซึ่งสอดคล้องกับความต้อง การของประเทศไทย นำผลิตภัณฑ์มาออกบูธในงาน “ไต้หวันเอ็กซ์โป 2018” โดยความต้องการหลักทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ 1) โซลูชันเมืองอัจฉริยะและอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) อาทิ หลังคาและแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ประเภทพื้นผิวคริสตัลของ บริษัท TSEC และระบบควบคุมแสงอัจฉริยะของบริษัทLINKCOM 2) วัสดุก่อสร้างสีเขียวสำหรับเมืองสีเขียว อาทิ ไม้อัดคุณภาพสูงจากบริษัท Evergreen Tiber และสีสะท้อน พลังงานแสงอาทิตย์ N.POLE ของ Global inter national Energy Saving 3) เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อาทิ กระจกอัจฉริยะที่เปลี่ยนจากกระจกใสเป็นกระจกฝ้าและทึบแสงได้ ซึ่งควบคุมโดยระบบไฟฟ้าของบริษัท SD
OPTRONICS กระจกประเภทฉนวนกันความร้อนแบบประหยัดพลังงานของบริษัท GENMOOR TECHNOLOGY

“ต้องการให้บริษัทของไต้หวันสามารถเปิดตลาดในไทยมากขึ้น เน้นนวัตกรรมสีเขียว โดยโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สีเขียวประจำปีนี้ ยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการเจาะตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน อินเดีย และอื่นๆ การจัดงานในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 และยังจะจัดขึ้นที่มาเลเซียในช่วงเดือนตุลาคม เป็นจุดหมายสุด ท้ายของปีนี้”

หน้า 31 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3397 ระหว่างวันที่ 2 - 5 กันยายน 2561โครงสร้างพื้นฐาน ไต้หวัน ไทยแลนด์ 4.0 ก่อสร้างไทย การค้าสีเขียว