‘The Challenge - Packaging Design Contest 2018’ งานดีเน้นผลิตจริง

1 September 2018


เป็นที่ทราบกันดีว่า โครงการ “The Challenge - Packaging Design Contest 2018” นับเป็นเวทีที่เอสซีจี กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้ร่วมการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามโจทย์ แสดงพลังสร้างสรรค์ที่มีการพูดถึงแบบปากต่อปากและมีการติดตามตลอดหลายปีที่ผ่านมา สำหรับในปีนี้นับเป็นปีที่ 3 ที่ เอสซีจี ได้สานต่อเจตนารมณ์สร้างสังคมแห่งการสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด “Design Plus Marketing”  Where Packaging steps up its game ผ่านโจทย์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 4 โจทย์ ที่มีความท้าทายแตกต่างกัน ให้นักศึกษาเลือกทำตามความถนัด

สำหรับโครงการดังกล่าวมีผู้เข้ารอบ 24 ทีมจากการคัดเลือกในเดือนพฤษภาคม โดยได้เข้าร่วมเวิร์กช็อป Marketing Camp “Customer Excellence 4.0” จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อรับคำปรึกษาปรับแบบ กับนักออกแบบจากธุรกิจแพ็กเกจจิ้ง ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และเข้ามานำเสนอผลงานในเดือนกรกฎาคมให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านอย่างแท้จริง อาทิ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ด้านการตลาดชื่อดังจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คุณสมชนะ กังวารจิตต์ นายกสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย (ThaiPDA) รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต อาจารย์นักออกแบบชื่อดังจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณปรินดา อัครภาพ ผู้จัดการ Design Solution Center, Packaging Business, SCG  คุณวรรณา สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้จัดการ Packaging Program, SPEC, Packaging Business, SCG รวมทั้งคณะกรรมการจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในแต่ละโจทย์ กระบวนการคัดสรรที่ขับดันให้น้องๆ นักศึกษาได้แสดงพลังสุดความสามารถ นำมาสู่รางวัลชนะเลิศในโจทย์ต่างๆ ประกอบด้วย

โจทย์ที่ 1 : Merchandising Display for Beauty Product - ชั้นแสดงสินค้าทำจากกระดาษสำหรับสินค้าประเภทเครื่องสำอาง ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ผลงาน TREAT x Thai Tone โดยนางสาวนภัสสร เรืองศิริ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับผลงานชั้นวางเครื่องสำอางที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก “ไทยโทน”โจทย์ที่ 2 : Merchandising Display for Juice Product - ชั้นแสดงสินค้าทำจากกระดาษสำหรับสินค้า
ประเภทนํ้าผลไม้ ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน Juicy Time  โดย นายพีรวิชญ์ เอื้อการรักษ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ชูเรื่อง ของนํ้าผลไม้ที่ดื่มได้ตามเวลาที่เหมาะสมโจทย์ที่ 3 : Food Packaging for Delivery - บรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารโดยตรงสำหรับบริการจัดส่ง ผู้ชนะเลิศได้แก่ ผลงาน PULL2FULL โดยนายพชร กังสดาลพิภพ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกาจบัณฑิต เหมือนโถม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่คิดไกลถึงขั้นทำกล่องอาหารไทยให้มีการซีลแยกข้าว แยกกับข้าว และแกะทุกอย่างออกได้ด้วยการดึงลิ้นจากปากกล่องเพียงครั้งเดียว ไม่มีการรั่วซึม แถมยังบริหารจัดการได้ง่ายโจทย์ที่ 4 : Eat Anywhere
Packaging - ออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที (Ready Meal) ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน ขยำเชค โดย นางสาวทิพรดา นฤนาทวานิช และนางสาวณิชกานต์ พิริยะพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่
พลิกโฉมการรับประทานลูกชิ้นปลาด้วยการผสานนํ้าจิ้มเข้าไป จนออกมาเป็นลาบ ยำ และแจ่ว ที่สามารถอุ่นด้วยไมโครเวฟได้โดยไม่ต้องฉีกซอง ไม่ต้องใช้กรรไกร และไม่หกเลอะเทอะ ให้ผู้บริโภคเขย่าแทนการคลุกเคล้าก่อนรับประทานความพยายามไม่เคยทำร้ายสักคนที่ตั้งใจ ไม่สำเร็จปีนี้ก็หมั่นฝึกฝนกันต่ออย่างไม่ย่อท้อ สำหรับปีหน้า น้องๆ นิสิตนักศึกษาที่สนใจการออกแบบผลิตภัณฑ์ อยากทดลองสร้างผลงานมาประกวด ประชันไอเดียกันอย่างสนุกสนานและได้ความรู้แบบนี้ อย่าลืมติดตามความคืบหน้าของกิจกรรม The Challenge ของธุรกิจแพ็กเกจจิ้ง ในเอสซีจี ได้ในปีต่อไป

หน้า 26-27 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3397 ระหว่างวันที่ 2 - 5 กันยายน 2561he Challenge - Packaging Design Contest 2018