นักวิชาการหนุนสภาดิจิทัลฯ

2 September 2018


ชี้เป็นเสาหลักที่3ของอุตสาหกรรมเสริมความแกร่ง

“นักวิชาการ”หนุนการจัดตั้งสภาดิจิทัลฯ ชี้เป็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญของประเทศในการเปลี่ยนผ่านและยกระดับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีดิจิตอล และเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนบริหารจัดการไปในทิศทางเดียวกัน เหตุกำลังโดนเทคโนโลยีดิสรัปชัน

นายสืบศักดิ์ สืบภักดี นักวิจัยด้านโทรคมนาคม ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้แสดงความคิดเห็นกับ “ฐานเศรษฐกิจ” เกี่ยวกับกรณีที่สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT) ร่วมกันผลักดันการจัดตั้ง “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” ว่า การรวมตัวของภาคธุรกิจเอกชนและผู้ประกอบการด้านดิจิตอล โทรคมนาคม สารสนเทศ เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันจัดตั้งสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ถือเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญของประเทศในการเปลี่ยนผ่านและยกระดับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีดิจิตอลในแขนงต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย THAILAND 4.0 ของรัฐบาล

โดยในปัจจุบันเป็นที่แน่ชัดว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการสื่อสาร ไอที และดิจิตอลในรูปแบบต่างๆ เป็นอุตสาหกรรมที่ทวีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งรูปแบบของอุตสาหกรรมดิจิตอลนี้มีความเฉพาะและมีรูปแบบของโมเดลที่อาจจะแตกต่างจากรูปแบบของกลุ่มการค้าขาย หรือกลุ่มอุตสาหกรรมจำพวกโรงงานผลิต ซึ่งมีการจัดตั้งสภาเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรมไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสภาหอการค้าฯและสภาอุตสาหกรรมฯ นับเป็นเสาหลัก 2 เสาสำคัญของระบบเศรษฐกิจในยุคที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามการเล็งเห็นความสำคัญตลอดจนจัดตั้ง สภาดิจิทัลฯ นี้ จะเสมือนเป็นเสาที่ 3 ของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคปัจจุบัน รวมถึงจะเป็นการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านระบบเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ สร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมดิจิตอลของไทย รวมถึงสอดรับการทำงานกับภาครัฐที่ต้องการให้ไทยเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนอุตสาหกรรมดิจิตอลที่ไทยทวีความโดดเด่นในภูมิภาค

“ต้องยอมรับว่าการจะมีสภาดิจิทัลฯ เป็นเสาหลักในรูปแบบสภาของกลุ่มอุตสาหกรรม จะยิ่งส่งเสริมความแข็งแกร่งโดยรวม นอกเหนือจากการมีสภาหอการค้าฯ และสภาอุตสาหกรรมฯ ที่มีมาก่อนหน้าและเป็นการเสริมซึ่งกันละกัน เนื่องจากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าขาย การผลิต และภาคเทคโนโลยี ต่างเกี่ยวเนื่องกันหมดในโลกปัจจุบัน” นายสืบศักดิ์ กล่าว

ด้านนายสิขเรศ ศิรากานต์ นักวิชาการอิสระด้านสื่่อดิจิตอลและสื่อใหม่ เปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่า การจัดตั้งสภาเป็นแนวคิดที่ดีเพราะในประเทศเกาหลีใต้ และสหภาพยุโรป ได้มีการจัดตั้งสภาดิจิทัลฯเช่นเดียวกัน เป็นการรวมตัวเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล เพราะในปัจจุบันอุตสาหกรรมกำลังโดนเทคโนโลยีดิสรัปชัน อีกทั้งโลกในปัจจุบันเข้าสู่ยุคบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-คอมเมิร์ซ เรื่องของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ต้องนำมาบูรณาการทั้งหมดจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้

“เพราะตอนนี้กระแสเรื่องของบล็อกเชน และคลื่นความถี่ต่อไปจะพัฒนาไปสู่ยุค 5 จี เพราะฉะนั้นในเรื่องหลักการแล้วเป็นเรื่องที่ดี แต่เรื่องรายละเอียดรูปแบบการจัดตั้งเป็นอย่างไรนั้นต้องดูอีกครั้งหนึ่ง”

อย่างไรก็ตามบทบาทของสภาดิจิทัลฯนั้นภาครัฐ คือ กระทรวงดีอี จะทำหน้าที่เป็นผู้ขับเคลื่อนแต่เพียงผู้เดียว หรือร่วมเป็นพันธมิตรกับสมาพันธ์เพื่อจัดตั้งเป็นสภาเหมือนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น

สำหรับภารกิจหลักของสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิตอล,การสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล, การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิตอล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาธุรกิจดิจิตอลของประเทศ,การสร้างความร่วมมือในเวทีการค้าระหว่างประเทศเพื่อผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และการเป็นศูนย์กลางในการทำงานร่วมกับภาครัฐเพื่อการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมดิจิตอล

หน้า 20 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ | ฉบับ 3,397 ระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน 2561


 


สภาดิจิทัล