สนช.ผ่านงบปี 62 วงเงิน 3 ล้านล้าน

30 August 2018


สนช.ผ่านงบปี 2562 วงเงิน 3 ล.ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (30 สิงหาคม) หลังจากที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ใช้เวลาอภิปรายและลงมติเป็นรายมาตรากว่า 3 ชั่วโมง ได้มีลงมติวาระ 3 เห็นสมควรประกาศใช้ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท ด้วยคะแนนเอกฉันท์ 206 เสียง ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาเสร็จแล้ว อาทิ งบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ 297,355,867,200 บาท กระทรวงกลาโหม 117,583,067,200 บาท กระทรวงมหาดไทย 43,927,994,000 บาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 25,476,695,800 บาท รวมถึงงบประมาณในส่วนของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 45,340,757,500 ที่ตั้งงบประมาณในส่วนกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 40,000,000,000 บาท เป็นต้น


สนช. พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2562