คลังออกประกาศให้พิโกไฟแนนซ์รับจำนำทะเบียนรถยนต์-มอเตอร์ไซค์5หมื่น/ราย

30 August 2018


คลังออกประกาศให้พิโกไฟแนนซ์รับจำนำทะเบียนรถยนต์ จักรยานยนต์ 5 หมื่นบาทต่อราย หวังเพิ่มสภาพคล่องให้กับรายย่อย จับมือ ธปท.ศึกษาออกใบอนุญาตให้เอกชนบริการ “สินเชื่อรายย่อย” นำรถยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ตีทะเบียนค้ำประกันเงินกู้

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เผยว่า กระทรวงการคลังได้ ออกประกาศกระทรวงการคลัง แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ในการให้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ เอกชนรายย่อยระดับจังหวัด เพื่อให้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ จากเดิมให้บริการดังกล่าวไม่ได้ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ สามารถให้บริการสินเชื่อได้ครอบคลุมมากขึ้น และยังช่วยเพิ่มโอกาสให้รายย่อยใช้ทรัพย์สินตนเองเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 36 ปล่อยกู้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย ในปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ ได้รับอนุญาตและเปิดดำเนินการแล้ว 287 ราย ใน 60 จังหวัด ปล่อยสินเชื่อให้รายย่อยจำนวน 26,800 ราย ยอดสินเชื่อ 680 ล้านบาท มียอดหนี้ NPL ร้อยละ 2.69 นับว่าสัดส่วนน้อยมาก ขณะที่สินเชื่อ Car For Cash ของภาคเอกชนในการรับจำนำทะเบียนรถยนต์ช่วงกลางปี 60 มียอดประมาณ 2 แสนล้านบาท ให้บริการประมาณ 1,000 รายสศค.ยังร่วมกับ ธปท.ศึกษาแนวทางการให้สินเชื่อกับรายย่อยเพิ่มเติม “สินเชื่อรายย่อย” เพื่อปล่อยกู้ให้กับบุคคลทั่วไป เป็นการให้ใบอนุญาตกับนิติบุคคลรายใหม่ มีทุนจดทะเบียน เพื่อหาช่องทางให้รายย่อยเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น ด้วยการนำทะเบียนจากรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์อื่นที่มีการจดทะเบียน คาดว่า ธปท.จะสรุปแนวทางได้ในเร็วๆนี้ โดยมีความแตกต่างของ นาโนไฟแนนซ์ , ไมโครไฟแนนซ์, พิโกไฟแนนซ์ ซึ่งได้ออกใบอนุญาตให้กับเอกชนแล้วในขณะนี้กระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์