แจกบัตรอีลิทการ์ดอาสาสมัครต่างชาติช่วยทีมหมูป่า

30 August 2018


ทีพีซี  คลอดบัตรอีลิทการ์ด รุ่นพิเศษ “Elite Friend of Thailand” กว่า 105 ใบ แจกอาสาสมัครต่างชาติ  ตอบแทนที่เข้าช่วยเหลือทีมหมูป่าอคาเดมี  ให้สิทธิ 5 ปี รับสิทธิประโยชน์วีซ่า บริการรับ-ส่งสนามบิน การอำนวยความสะดววกต่างๆเมื่อมาไทยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ประธานกรรมการ บริษัทไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด หรือ ทีพีซี เผยว่า ทีพีซีเปิดตัวบัตรอีลิทคาร์ดรุ่นพิเศษ “Elite Friend of Thailand” ที่จัดทำในโอกาสพิเศษแก่อาสาสมัครชาวต่างชาติที่เข้าช่วยเหลือภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ทีมหมูป่า) ในวนอุทยานถ้ำหลวง  ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ทีพีซี เป็นผู้จัดทำบัตรอีลิทคาร์ด รุ่นพิเศษดังกล่าว


“Elite Friend of Thailand”  ไม่ใช่เพื่อจำหน่าย แต่เป็นการมอบให้แทนคำขอบคุณจากคนไทย  เป็น Elite Card Special Edition ที่จะมอบให้แก่อาสาสมัครชาวต่างชาติที่ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ ให้แก่ประเทศไทย ซึ่งต้องได้รับนโยบายจากรัฐบาลในการออกบัตรตามรายชื่อที่ได้รับ เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจและความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ อย่างหามูลค่าไม่ได้

 

โดยผู้รับมอบจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เช่น ต้องเป็นชาวต่างชาติ  ต้องได้รับการตรวจสอบประวัติตามกฎหมายกำหนด เป็นต้น โดยครั้งนี้จะมีการมอบบัตรสมาชิกประเภท “Friend of Thailand” ให้กับอาสาสมัครชาวต่างชาติในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ทีมหมูป่า) ณ วนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย เป็นกรณีแรก ซึ่งเป็นการตอบแทนน้ำใจและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ รวมถึงเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวแก่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งทั้งนี้บัตรอีลิทคาร์ด รุ่นพิเศษ “Elite Friend of Thailand” จะมีอายุบัตร 5 ปี และจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย อาทิ ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านวีซ่าในการเข้า-ออกประเทศไทยตามอายุสมาชิกบัตร มีบริการรถ Limousine รับ-ส่ง จากสนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 10 ครั้งต่อปี มีเจ้าหน้าที่บริการสนามบินของ Thailand Elite หรือที่เรียกว่า EPA (Elite Personal Assistant) อำนวยความสะดวกในการเข้า-ออกประเทศ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ และบริการ Lounge Thailand Elite บริเวณขาเข้า ความสะดวกด้านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางผ่านช่องทางพิเศษ (Premium Lane) อำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานภาครัฐในการทำธุรกรรมต่างๆ เช่น การตรวจลงตราในหนังสือเดินทาง การขอใบอนุญาตทำงาน และใบขับขี่ การทำรายงานตัว 90 วัน ส่วนลดพิเศษร้านค้าปลอดภาษี โรงแรม ร้านอาหาร และ ห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ ความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก ตลอด 24 ชั่วโมง“ในเบื้องต้นบัตรอีลิทคาร์ด รุ่นพิเศษ “Elite Friend of Thailand” จะมีจำนวน 105 ใบ มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 16 ล้านบาท แต่จะขึ้นกับจำนวนที่จะมอบจริงด้วย โดยอยู่ระหว่างการรอรายชื่ออาสาสมัครที่แน่นอนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีบางรายที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ว โดยบัตรนี้จะไม่มีการทำออกมาจำหน่ายในอนาคตอย่างแน่นอน เพราะเป็นบัตรที่มอบให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยเท่านั้น และมีการพิจารณาการมอบให้เป็นกรณีไป ผู้รับเองก็จะมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของ เป็น Elite Card Special Edition อย่างแท้จริง” นายยุทธศักดิ์ กล่าวในที่สุด


ฐานเศรษฐกิจ #อีลิทการ์ด #ถ้ำหลวง#อาสาสมัครต่างชาติ #ททท. #Elite Friend of Thailand