กรมทางหลวงปรับโฉมทางเท้าเมืองหัวหินหนุนท่องเที่ยวเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ

30 August 2018


กรมทางหลวงปรับปรุงทางเท้าเมืองหัวหิน เป็นลายสับประรด ลายทุเรียน และเรือใบ พร้อมติดตั้งเสากันรถและทางลาด สนับสนุนการท่องเที่ยวส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการกรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ได้ทำการปรับปรุงทางเท้าในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนห้วยทราย-วังยาว ระหว่าง กม.216+500-กม.219+500 ด้านซ้ายทาง ช่วงบริเวณหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาฯ-ซอยหัวหิน 65 ระยะทางประมาณ 1.7 กม.โดยโครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างปรับปรุงทางเป็นแบบคอนกรีตพื้นผิวทรายล้าง มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ ลายสับปะรด ลายทุเรียน และลายเรือใบ พร้อมติดตั้งเสากันรถเป็นช่วงๆ มีทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา และมีทางลาดสำหรับผู้พิการ เพื่ออำนวยความสะดวก และยกระดับความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางเท้าในพื้นที่เมืองหัวหิน รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมทั้งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางให้สวยงาม และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นต้นแบบในการใช้ดำเนินการในพื้นที่อื่นๆต่อไปการท่องเที่ยว กรมทางหลวง เมืองหัวหิน ปรับปรุงทางเท้า