บีโอไอหนุนเกาหลีลงทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในไทย

30 August 2018


 

 

บีโอไอ เผย “อาเซียน โคเรีย เซ็นเตอร์” นำทัพคณะนักลงทุนเกาหลีใต้ดูลู่ทางการลงทุนในอีอีซี เตรียมจัดสัมมนาแจงนโยบายและสิทธิประโยชน์ หวังดึงกลุ่มนวัตกรรมหุ่นยนต์เกาหลีใต้ลงทุนในไทย พร้อมจัดเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า      ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2561 นี้ อาเซียน โคเรีย เซ็นเตอร์ (ASEAN - Korea Centre หรือ AKC) หน่วยงานส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างเกาหลีใต้และประเทศต่างๆ ในอาเซียน ร่วมกับสถาบันหุ่นยนต์ของเกาหลีใต้ (Korea Institute for Robot Industry Advancement: KIRIA) จะนำคณะนักธุรกิจเกาหลีใต้ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจำนวนประมาณ 30 คน เดินทางมาศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย  โดยบีโอไอได้ร่วมจัดงานสัมมนาเพื่อนำเสนอโอกาสการลงทุนและนโยบายสำคัญที่สอดคล้องกับศักยภาพการลงทุนของเกาหลีใต้

นอกจากนี้ คณะนักธุรกิจเกาหลีใต้จะหารือความร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (Thailand Automation and Robotics Association: TARA)  และมีกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยเป็นรายบริษัท  รวมทั้งเดินทางไปเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐาน และกิจการที่ใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ด้วย

สำหรับการจัดงานสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “โอกาสการลงทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในไทย” (Thailand’s Investment Opportunities in the Robotics Industry)  บีโอไอจะนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดเชื่อมต่อการค้าการลงทุนในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) และไปสู่ภูมิภาคอื่น รวมทั้งนโยบายส่งเสริมการลงทุน และมาตรการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน 

“นักธุรกิจจากเกาหลีใต้ เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศเป้าหมายอันดับต้นๆ ที่บีโอไอต้องการเชิญชวนให้เข้ามาลงทุน และร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย เนื่องจากเกาหลีใต้มีอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพระดับโลก โดยเฉพาะในด้านอิเล็กทรอนิกส์  ดิจิทัล ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ไปจนถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ โดยภายหลังการสัมมนาคาดว่าจะทำให้นักธุรกิจที่ร่วมคณะมาประเทศไทย เกิดความมั่นใจและจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนระหว่างกันในอนาคตต่อไป” นายนฤตม์ กล่าวบีโอไอ