'กรมเจ้าท่า' ไฟเขียว! รับอุทธรณ์ประมงพื้นบ้านกว่า 9 พันลำ ให้ตีทะเบียนใหม่ ขีดเส้น 15 วัน

29 August 2018


นายบุญล้ำ จั่นบรรจง ผู้อำนวยการ สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า (จท.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" จากกรณีที่กรมเจ้าท่ากำลังอยู่ในระหว่างต้องถอนทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน 9,472 ลำ จากทั้งหมดที่ส่งจดหมายไปเตือนแล้ว จำนวน 15,507 ลำ เพื่อให้เรือทั้งหมดมาต่ออายุทะเบียนภายใน 30 วัน แต่ปรากฏว่า มีเรือมาจดทะเบียนใหม่ทั้งหมดแค่ 6,000 ลำ ดังนั้น เรือส่วนที่เหลือที่ไม่มาต่อใบอนุญาตตามกำหนด ยังสามารถมาอุทธรณ์ได้

โดยทางกรมจะดูเหตุผลความจำเป็นและเหตุสุดวิสัยที่ไม่มาต่อทะเบียนเรือ หากเรือกลุ่มนี้ออกไปทำการประมง หากโดนกรมเจ้าท่าปรับอาจจะปรับแค่ 3-5 พันบาท แต่หากกรมประมงจับ จะโดนโทษตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 ปรับตั้งแต่หลักแสนบาทเป็นต้นไป

"สาเหตุที่อุทธรณ์ได้ เนื่องจากการเพิกถอนทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน เป็นคำสั่งทางปกครอง แต่ของประมงพาณิชย์เป็นคำสั่งของ คสช. ถ้ายื่นเรื่องเข้ามา ทางเจ้าหน้าที่จะต้องไปดูขนาดเรือว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ อาทิ เรือจะต้องไม่เกิน 10 ตันกรอส ถ้าวัดขนาดเกินจะต้องไปอยู่ในกลุ่มของเรือประมงพาณิชย์"

อย่างไรก็ดี เมื่อเพิกถอนทะเบียนเรือกลุ่มนี้จะไปจดทะเบียนต่อใบอนุญาตใหม่ไม่ได้ ต้องรอเวลาให้ผ่านไป 2 ปีก่อน เนื่องจากเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องการงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
กรมเจ้าท่า สั่งคุมเข้มมาตรฐานระดับเสียงและความเร็วของเรือโดยสารในคลองแสนแสบ
กรมเจ้าท่าเล็งผ่อนข้อบังคับเรือปั่นไฟ
กรมเจ้าท่า ฐานเศรษฐกิจ คมนาคม ประมงพื้นบ้าน Thansettakij บุญล้ำ จั่นบรรจง