เงินสะพัดร้านธงฟ้าประชารัฐกว่า 4 แสนล้าน

29 August 2018


กระทรวงพาณิชย์ประเมินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกือบครบปี สร้างเม็ดเงินสะพัดหมุนเวียนในระบบรากหญ้ากว่า 4 .5 แสนล้านบาท เผยผู้ถือบัตร 98% พึงพอใจโครงการ ยืนยันปี 62 เดินหน้าโครงการต่อเนื่อง ระบุเตรียมจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏ เก็บข้อมูลรายได้สินค้าชุมชนที่จำหน่ายในโครงการเพื่อให้ได้ตัวเลขเงินสะพัดสู่ชุมชนอย่างเป็นทางการ

นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง ความคืบหน้าการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในส่วนที่มีการจับจ่ายซื้อสินค้าผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ล่าสุดมีร้านค้าสมัครใช้ application ถุงเงินประชารัฐแล้วกว่า 11,000 ร้านค้า ในจำนวนนี้ผ่านการอนุมัติและเปิดรับชำระเงินผ่าน app แล้วกว่า 7,000 ร้านทั่วประเทศ โดยเน้นร้านค้าเป้าหมายซึ่งเป็นร้านค้ารายย่อย รถเร่ และแผงค้าในตลาดสด ทำให้การสำรวจความพึงพอใจจากผู้ถือบัตรล่าสุดพบว่า มีความพึงพอใจโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึง 99%จากที่ก่อนหน้านี้บางส่วนไม่พอใจที่ร้านค้าเข้าร่วมโครงการมีน้อย รายการสินค้ามีน้อย และสินค้าที่จำหน่ายไม่ตรงตามความต้องการ หลังจากที่เร่งติดตั้งเครื่อง EDC และเพิ่มทางเลือกในการจ่ายเงินผ่าน application ถุงเงินประชารัฐ และเพิ่มสินค้าชุมชน ตลอดจนขยายร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเข้าไปในตลาดสด ทำให้ผู้ถือบัตรส่วนใหญ่พอใจ และยังพบว่าหลายรายใช้เงินจับจ่ายมากกว่าวงเงินที่ให้ไว้ในบัตร ส่งผลให้ในภาพรวมร้านค้าที่เข้าร่วมทั่วประเทศมีเงินหมุนเวียนกว่า 96,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวงเงินที่ใส่ไว้ในบัตรจำนวน 48,000 ล้านบาท

ซึ่งตามทฤษฎีการใช้จ่ายในระดับรากหญ้า หากกระตุ้นเงินงบประมาณลงไปจะทำให้เงินหมุนไป 5 รอบ หรือน่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 450,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นเม็ดเงินซื้อสินค้าชุมชน เช่น น้ำพริก กุ้งแห้ง และไส้อั่ว ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เตรียมว่าจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฎเก็บข้อมูลรายได้สินค้าชุมชนที่จำหน่ายในโครงการ เพื่อจะได้รับทราบตัวเลขเงินสะพัดสู่ชุมชนอย่างเป็นทางการด้วย

ทั้งนี้ รัฐบาลยืนยันจะดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่องในปี 2562 แน่นอนหลังสำนักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณโครงการออกมาแล้ว ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่า หากทำต่อเนื่องอย่างน้อย 2-3 ปี เศรษฐกิจรากหญ้าจะฟื้นตัวดีขึ้นอย่างแน่นอนกระทรวงพาณิชย์ สินค้าชุมชน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธงฟ้าประชารัฐ