'รพี' โยนเจ้าของเรื่อง!! ไฟเขียว SISB เข้าตลาดหุ้นได้ไหม!

29 August 2018


นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า กรณี บมจ.เอสไอเอสบี (SISB) เตรียมระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ขณะนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดข้อมูล แต่เบื้องต้น SISB สามารถยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) แต่คนที่สามารถตัดสินอนุมัติว่าได้หรือไม่ได้นั้น ขึ้นอยู่กับผู้กำกับดูแล (Regurator) เจ้าของเรื่องหรือผู้กำกับดูแลธุรกิจนั้น ๆ ที่จะเป็นผู้ตัดสินใจ เพราะ ก.ล.ต. ไม่มีอำนาจตัดสิน ซึ่งหากมีการดำเนินการและประกาศให้สาธารณชนรับรู้แล้ว และไม่สามารถดำเนินการต่อได้ จะเกิดความเสียหายได้ แต่ตอน ก.ล.ต. ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับผู้กำกับดูแลทางต้นเรื่องแต่อย่างใด

"ในข้อกำกับของ ก.ล.ต. ไม่ได้มีข้อกำหนดตายตัวสำหรับธุรกิจที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ เพราะแต่ละธุรกิจจะมีผู้กำกับดูแล และไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศได้ เช่น ประเทศอังกฤษ ธุรกิจเหล้าและบุหรี่สามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ หรือในออสเตรเลียที่ให้ธุรกิจขายบริการทางเพศจดทะเบียนได้เช่นกัน เป็นต้น แต่ในประเทศไทยมีสังคมแตกต่างกันกับต่างประเทศ ดังนั้น คนยื่นระดมทุนหากมีคนต่อต้านก็ลำบาก"


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
สอบ "SISB" เข็นโรงเรียนเข้าตลาดหุ้น!!
ก.ล.ต.โบ้ยสช.ตัดสินใจSISBระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์
ฐานเศรษฐกิจ ก.ล.ต. รพี สุจริตกุล ตลาดหลักทรัพย์ฯ ระดมทุน Thansettakij SISB เอสไอเอสบี