สหกรณ์ฯสโมสรรถไฟจัดประชุมใหญ่31ส.ค.เลือกกรรมการชุดใหม่

29 August 2018


หลังจากคณะกรรมการชั่วคราว แก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงินจนสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย กรมส่งเสริมสหกรณ์เผยความก้าวหน้าแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด หลังแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวเข้าไปสางปัญหาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา เดินหน้าแจ้งความดำเนินคดีผู้กระทำผิด พร้อมเจรจาเจ้าหนี้ขอผ่อนปรนการชำระหนี้เงินกู้จนสถานการณ์คลี่คลาย ส่งผลให้สหกรณ์เริ่มมีสภาพคล่องทางการเงินและสามารถปล่อยกู้ให้กับสมาชิกที่เดือดร้อนได้ เตรียมจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาบริหารสหกรณ์ในวันที่ 31 สิงหาคม นี้

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ภายหลังจากที่อดีตประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด กับพวกรวม 6 คน ได้ปล่อยเงินกู้ 199 สัญญา วงเงิน 2,200 ล้านบาท ส่งผลทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายและกระทบหนักถึงตัวสมาชิกกว่า 6,000 ราย ซึ่งต่อมากรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2561 เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องและการส่งชำระหนี้ของสหกรณ์ โดยเสนอแผนในการผ่อนชำระหนี้และแผนฟื้นฟูกิจการให้สหกรณ์เจ้าหนี้พิจารณา เพื่อขอผ่อนปรนการชำระหนี้เงินกู้และระงับการถอนเงินฝาก ซึ่งสหกรณ์เจ้าหนี้ทั้ง 14 รายยอมรับข้อเสนอ ทำให้สหกรณ์มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นและสามารถให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกได้ในปัจจุบันสำหรับความคืบหน้าด้านคดีความนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการชั่วคราว มีมติให้ดำเนินคดีกับอดีตประธานกรรมการ และพวก และลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้ทุกราย พร้อมทั้งได้มีหนังสือบอกกล่าวการชำระหนี้ (โนติส) ไปยังอดีตประธานกรรมการ และพวก เพื่อเตรียมฟ้องคดีเมื่อครบกำหนด 60 วัน ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายสมนึก ทองคำดี กรรมการชั่วคราวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ และนายกมลชนก มุกดา ผู้จัดการของสหกรณ์ ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้แทนสหกรณ์ในการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา และได้เข้าแจ้งความและให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน

ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกอดีตประธานกรรมการ และพวกรวม 6 คน และผู้เกี่ยวข้องอีก 2 คน แล้วจากนั้น ประธานกรรมการชั่วคราวพร้อมกับรองประธานกรรมการชั่วคราว คนที่ 1 ซึ่งเป็นข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าพบพนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการนำเงินออกจากสหกรณ์ของอดีตประธานกรรมการ และพวก ซึ่งพนักงานสอบสวน ได้แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับการนำเงินออกจากสหกรณ์ของอดีตประธานกรรมการและพวกเพิ่มเติม เพื่อทำสำนวนฟ้องคดีซึ่งปัจจุบันได้เรียบเรียงข้อมูลและบรรยายพฤติการณ์ของอดีตประธานกรรมการและพวก ในการนำเงินออกไปจากสหกรณ์พร้อมกับจัดเอกสารหลักฐานประกอบ ส่งให้กับพนักงานสอบสวนแล้วทั้งหมด และจากการติดตามความคืบหน้าจากพนักงานสอบสวนทราบว่า ผู้กระทำผิด 2 รายได้ให้เข้าปากคำแล้ว ส่วนอดีตประธานกรรมการ และพวกยังไม่เข้าพบพนักงานสอบสวนแต่อย่างใด

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเอกสารสัญญาเงินกู้ของสหกรณ์ฯ ไม่พบว่ามีบริษัทภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นปรากฏในรายชื่อผู้กู้ นอกเหนือจากสมาชิกของสหกรณ์สโมสรรถไฟฯ ซึ่งการกู้เงินทั้งหมดของสหกรณ์เป็นบุคคลทั้งหมด ไม่มีนิติบุคคล สำหรับกรณีที่สมาชิกสหกรณ์บางกลุ่มมีข้อสงสัยว่าเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ในเรื่องของการแนะนำให้สหกรณ์ต่างๆ นำเงินมาฝากยังสหกรณ์สโมสรรถไฟฯ ในช่วงที่อดีตประธานกรรมการยังทำหน้าที่เป็นประธานสหกรณ์ฯ นั้น  ขณะนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ว่าเป็นจริงตามข้อกล่าวหาหรือไม่ ซึ่งจะเรียกเจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 2 คน มาสอบข้อเท็จจริงภายในวันที่ 4 ก.ย. 2561 และจะสรุปเสนออธิบดีฯ ต่อไปว่าเรื่องดังกล่าวมีมูลหรือไม่ รวมถึงจะตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกด้วยว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกหรือไม่“กรณีที่สมาชิกส่วนหนึ่งในนามกลุ่มธรรมาภิบาล ไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี เนื่องจากมีข้อสงสัยว่าจำนวนเงินที่อดีตประธานกรรมการและพวก นำออกไปจากสหกรณ์เกินกว่า 13,159 ล้านบาทนั้น ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เนื่องจากได้มีการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ พบว่าสหกรณ์มีทุนดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยหุ้นและเงินฝากจากสหกรณ์ เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น และเงินกู้ยืมจากสหกรณ์อื่น จำนวน 4,669 ล้านบาท และในข้อเท็จจริงสหกรณ์ไม่สามารถปล่อยเงินออกจากสหกรณ์ ได้เกินกว่าทุนดำเนินงานที่มีอยู่ได้

อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการสหกรณ์ชั่วคราวได้กำหนดจัดประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชั่วคราว และจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งตัวแทนจากสมาชิกของสหกรณ์เข้ามาบริหารงานสหกรณ์ ในวันที่ 31 สิงหาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 ณ ณ สโมสรรถไฟ เขตปทุมวัน” รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวปัญหาทุจริต กรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ชำระหนี้เงินกู้