เปิดหลักฐานนายกฯ จี้"ศิริ" สอบการใช้เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงาน

29 August 2018


แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา นายธีระพง์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีที่ นร.0505/ว5218 เพื่อแจ้งข้อสั่งการพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561ที่ให้นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เร่งตรวจสอบการใช้เงินกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ไว้อย่างชัดเจนในเอกสารหน้า 2 ในข้อ 4 ดังนี้


“มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโครงการต่างๆภายใต้กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่ถูกร้องเรียนและยังไม่สามารถชี้แจงเหตุผลหรือความจำเป็นที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและไม่เกิดการบิดเบือนข้อมูล โดยให้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด” นายกฯ กองทุนอนุรักษ์พลังงาน พลังงาน สอบสวน ฮั้ว ศิริ