'โซนี่' ผนึกมืออาชีพ!! พัฒนาฝีมือ "ช่างภาพหน้าใหม่"

29 August 2018


"โซนี่ไทย" จับมือกับศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง เปิดตัวโครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 เฟ้นหาสุดยอดนักถ่ายภาพรุ่นใหม่ระดับอุดมศึกษา 14 แห่ง ร่วมอบรมและเวิร์คช็อป เรียนรู้เทคนิค และฝึกฝนทักษะการถ่ายภาพกับช่างภาพมืออาชีพระดับประเทศ หวังสร้างช่างภาพมืออาชีพหน้าใหม่

"มาซากิ มัทซูมาเอะ"
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด เปิดเผยว่า การจัดโครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 เกิดจากที่โซนี่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในวงการถ่ายภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความรักและสนใจในเรื่องของการถ่ายภาพ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนวงการถ่ายภาพให้เติบโตอย่างก้าวหน้าต่อไป

กิจกรรมในปีนี้ โซนี่ร่วมมือกับศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง ซึ่งเป็นศูนย์อบรมด้านการถ่ายภาพมืออาชีพ ที่มีบุคลากรช่างภาพมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญระดับแถวหน้าของเมืองไทย มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ในขณะที่ โซนี่ได้นำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของ "กล้องฟูลเฟรม มิเรอร์ เลส เลนส์" และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโซนี่ มาให้นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่
คณะวิทยากรจากทางศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง อาทิ เกรียงไกร ไวยกิจ, ทวีพงษ์ ปทุมวงษ์, กำธร เภาวัฒนาสุข, อลิซ วิชช์โชติ, พญ.วรรนธนี อภิวัฒนเสวี, ทิฆัมพร เสนีย์วาสน์, สัญชัย ลุงรุ่น เป็นต้น และในส่วนของคณะกรรมการผู้ตัดสินภาพถ่ายได้รับเกียรติจากช่างภาพผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมตัดสิน ประกอบด้วย อ.รชฏ วิสราญกุล, บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ, สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ และสุรพล สุคำทัศน์

สำหรับ 14 มหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4.มหาวิทยาลัยมหิดล 5.มหาวิทยาลัยรังสิต 6.มหาวิทยาลัยศิลปากร 7.มหาวิทยาลัยศรีปทุม 8.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 9.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 10.วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 11.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 12.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 13.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 14.มหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะคัดเลือกตัวแทนสถาบันละ 20 คน เพื่อส่งผลงานเข้าชิงชัย แล้วคัดเลือกเหลือ 3 คนสุดท้ายของแต่ละสถาบัน เข้ารับการฝึกฝนอบรมที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นระยะเวลา 4 วัน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะส่งผลงานเข้าประกวดในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะการแข่งขันจากการประกวดถ่ายภาพใน 3 ประเภทด้วยกัน คือ Street, Landscape & Travel และ Creative

นอกจากองค์ความรู้และเทคนิคการถ่ายภาพที่นิสิต นักศึกษา จะได้เรียนรู้จากมืออาชีพผ่านกล้องฟูลเฟรม มิลเลอร์ เลส เลนส์ และอุปกรณ์ถ่ายภาพระดับมืออาชีพของโซนี่แล้ว ผู้ที่ผ่านการอบรมทุกคนยังจะได้รับเกียรติบัตรรับรองผ่านการอบรมด้านการถ่ายภาพจากศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง รวมทั้งผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายในแต่ละประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศและผลิตภัณฑ์จากโซนี่ และผลงานภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการจัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 ซึ่งจะจัดแสดงขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 22 ม.ค. ถึง 3 ก.พ. 2562 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 3-4

กำหนดเวลาดำเนินโครงการ เริ่มจากวันพุธที่ 29 ส.ค. 2561 ประกาศเริ่มโครงการ ณ ศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. ถึง 30 พ.ย. 2561 จัดอบรมให้ความรู้ทางการถ่ายภาพแก่ 14 มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. หมดเขตส่งภาพรอบแรก วันที่ 1-3 ธ.ค. 2561 ตัดสินภาพคัดเลือกตัวแทน 3 คนของแต่ละสถาบัน วันอังคารที่ 4 ธ.ค. 2561 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 3 คน เป็นตัวแทนของแต่ละสถาบัน ภายในเดือน ธ.ค. ผู้ผ่านเข้ารอบทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การใช้งานกล้องฟูลเฟรม มิลเลอร์ เลส ของโซนี่ ณ ศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง

วันที่ 10-13 ม.ค. 2562 นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 42 คน จาก 14 สถาบัน เข้าร่วมกิจกรรม "3Krung x Sony Alpha University Camp 2018" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
โซนี่บูมหนังภูธร หวังรายได้800ล.
อินฟินิกซ์-โซนี่ชิงแชร์สมาร์ทโฟน
ฐานเศรษฐกิจ โซนี่ Sony ช่างภาพ หน้าใหม่ โซนี่ไทย มืออาชีพ พัฒนาฝีมือ Thansettakij 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 ช่างภาพหน้าใหม่