ผบ.ทหารสูงสุดมาเลย์ยัน ให้ความสำคัญร่วมแก้ชายแดนใต้

29 August 2018


 

วันนี้ (29 สิงหาคม 2561) เวลา 11.30 น. พลเอก ตัน สรี ดาโต๊ะ สรี ปังลิมา ฮาจิ ซุลกิฟลี บิน ฮาจิ ไซนัล อบิดิน ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยือนไทย ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล สรุปสาระสำคัญดังนี้


นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียในนามของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยือนไทย เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee – HLC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 35 และยินดีที่ได้พบผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียอีกครั้ง หลังจากที่เคยพบกันเมื่อปี 2555 ซึ่งขณะนั้นนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพบก นายกรัฐมนตรีขอให้การประชุมคณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee – HLC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 35 ประสบความสำเร็จและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ด้านผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสพบกับนายกรัฐมนตรีในวันนี้ และชื่นชมการพัฒนาประเทศไทยภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี และเชื่อว่านายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะร่วมกันสร้างอาเซียนให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ สำหรับความร่วมมือทางด้านความมั่นคง มาเลเซียพร้อมที่จะร่วมมือกับไทยในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวชายแดน เพื่อให้ชายแดนทั้งสองประเทศเกิดความสงบสุข นำไปสู่การสร้างบรรยากาศที่ดีในการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและมาเลเซียให้มากยิ่งขึ้น

นายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียต่างยินดี ที่ไทย – มาเลเซีย มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและยาวนาน มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้นำทั้งในระดับรัฐบาลและกองทัพอย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศจะพัฒนาแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและรัฐบาลใหม่ของมาเลเซีย พร้อมยืนยันว่า รัฐบาลไทยยินดีร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลมาเลเซีย เพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายและประชาชนของทั้งสองประเทศ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณมาเลเซียในการมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ ด้านการอำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำไปสู่การสร้างสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายกรัฐมนตรียืนยันเจตนารมณ์ที่จะแก้ไขสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสันติวิธี และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ทั้งสองฝ่ายหารือถึงความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ซึ่งนับว่าเป็นความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพและยาวนานมาตั้งแต่ปี 2508 โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียกล่าวว่า มาเลเซียให้ความสำคัญกับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee – GBC) และคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee Meeting – RBC) ซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือชายแดนของทั้งสองฝ่ายที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในระดับรัฐบาลและระดับท้องถิ่น และครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลเอก ตัน สรี ดาโต๊ะ สรี ปังลิมา ฮาจิ ซุลกิฟลี บิน ฮาจิ ไซนัล อบิดิน ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย คณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee – HLC) ไทย – มาเลเซีย