สธ.ผุดแอพพลิเคชั่น H4U ชวนคนไทยดูแลสุขภาพ

28 August 2018


 

สธ.รุกพัฒนาสื่อดิจิทัลเผยแพร่ความรู้-ข้อมูลด้านสุขภาพ เปิดตัว “H4U” บันทึกข้อมูลสุขภาพผ่านแอพพลิเคชั่น ง่ายต่อการเข้ารับบริการ

 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่บริเวณลานหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอน แข็งแรงดี คนไทยยุค 4.0 รู้ทันสุขภาพ “Health Literacy Little Marathon” ภายใต้โครงการนำร่องด้านสุขภาพ “โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ Health Literacy” พร้อมทั้งเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “H4U” Health For you สมุดสุขภาพประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถรู้เท่าทันสุขภาพตนเอง โดยมี นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

นพ.เสรี กล่าวว่า สารสนเทศสุขภาพ(eHealth Strategy) ถือเป็นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนควรรู้ ซึ่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประกอบด้วย 1.ความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะกลุ่มอายุ 2.ศูนย์เทคโนโลยีที่จะต้องส่งความรู้ไปสู่ประชาชน และ 3.อะไรบ้างที่ประชาชนต้องรับรู้ คือ รู้เท่ากันทุกคน รู้ทันว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร นำไปสู่เลือกใช้แล้วเกิดเป็นพฤติกรรมต่อเนื่องทั้งนี้แนวโน้มสุขภาพของคนไทยในอนาคตจะต้องทำควบคู่หลายๆ ด้าน ซึ่งการออกกำลังกายเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพ และระบบบริหารจัดการด้านสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงระบบสุขภาพได้ง่ายขึ้น การบริหารจัดการจากภาครัฐก็จะง่ายขึ้นเพราะทุกคนมีฐานข้อมูลสุขภาพเป็นของตนเอง ซึ่งหน่วยงานให้บริการก็จะสามารถใช้ข้อมูลนั้นมาให้บริการได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ก้าวไปสู่การเป็น Health 4.0 ได้อย่างยั่งยืน

ด้าน นพ.เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ Health Literacy กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบ Digital  Health Literacy  เพื่อเป็นเครื่องมือในการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพแบบครบวงจรแก่ประชาชนคนไทยและมุ่งส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย จนเกิดการบอกต่อในเรื่องการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย โดยได้มีการพัฒนาสื่อดิจิทัลในการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพไปยังกลุ่มประชาชนคนไทย โดยการใช้โซเชียลมีเดีย อย่างเฟซบุ๊ก ไลน์ ตลอดจนการการสร้างสรรค์รูปแบบการนำเสนอวิดีโอออนไลน์ หรืออินโฟกราฟฟิก เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ไปยังประชาชนคนไทยในชื่อ “คนไทยแข็งดี”

นอกจากนี้ยังได้จัดทำแอพพลิเคชั่น “H4U” Health For you สมุดสุขภาพประชาชน เพื่อกระตุ้นให้คนไทยดูแลสุขภาพและบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพผ่านแอพพลิเคชั่นซึ่งสะดวกกับสังคมสมัยใหม่  โดยแอพพลิเคชั่น H4U จะเชื่อมโยงข้อมูลของผู้รับบริการด้านการแพทย์และสุขภาพกับระบบสารสนเทศของสถานพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถเข้าถึงประวัติการรับบริการและได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพของตนในด้านต่างๆ เพื่อพบแพทย์ในสถานพยาบาล หรือใช้ออกแบบในการรักษาหรือรับบริการต่อไปได้ทุกที่และทุกเวลา

 

 


สธ.ผุดแอพพลิเคชั่น H4U