ครม.ไฟเขียวผู้มีรายได้น้อยถอนเงินผ่านATMยังไม่เคาะวิธีแจกซิมคนจน

28 August 2018


ครม.ไฟเขียวผู้มีรายได้น้อยถอนเงินผ่านATM ยังไม่เคาะวิธีแจกซิมคนจน พร้อมให้11.4ล้านคนแอดLineติดตามข่าวรัฐบาล

พันเอกอธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกรัฐบาล แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)(28สิงหาคม2561) ว่าที่ประชุมวันที่ 28 สิงหาคม 2561 อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ การเติมเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ อีมันนี่ (E-Money)ให้แก่ผู้มีสิทธิตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะเดิมทีรัฐบาลโอนเงินในบัตร 200-300 บาทในระยะแรก ต่อมาวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมาครม.มีมติให้เพิ่มอีก 100-200 บาท แต่เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกผู้ถือบัตร สามารถนำเงินไปใช้ได้ตามความต้องการ เพื่อบรรเทาค่าครองชีพและให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ จึงปรับเปลี่ยนการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่เคยจะให้เพิ่ม 100-200บาท เป็นการเติมเงินเข้าระบบอีมันนี่แทน“แทนที่จะเติมเข้ามาในบัตรเพื่อไปใช้จ่ายในร้านธงฟ้าและร้านค้าที่กำหนด ก็สามารถถอนเงินที่เติมเข้ากระเป๋าอีมันนี่เป็นเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็มได้เลย สามารถนำไปใช้จ่ายได้โดยใช้ตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย และถ้าเงินเหลือก็สามารถสะสมต่อไปได้ แต่เป็นการเพิ่มให้เฉพาะในระยะที่สองที่เคยจะเพิ่มให้ 100-200บาทเท่านั้นนะครับ ส่วนระยะแรก 200-300บาทที่เคยได้ก็ยังใช้ที่ร้านค้า/ร้านธงฟ้าตามปกติ”

พันเอกอธิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ครม.ยังอนุมัติในหลักการโครงการอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2560 โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงานกสทช.) สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) แบ่งภารกิจไปรับผิดชอบโดยให้กสทช.ร่วมกับกระทรวงการคลัง จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิ์ข้อมูลผู้ลงทะเบียนใช้งานซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งหารือกับผู้ให้บริการเพื่อกำหนดชุดพื้นฐานหรือ แพ็คเกจ ของการให้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้มีรายได้น้อยจำนวน 11.4 ล้านคน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล เกี่ยวกับอาชีพที่รัฐจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อหลุดพ้นการเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล และให้สำนักโฆษก ฯออกแบบและจัดทำข้อมูล อาทิ ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ข้อมูลส่งเสริมการพัฒนาตนเองของผู้มีรายได้น้อย ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการดูแลช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจัดส่งข้อมูลที่เข้าใจง่าย ข้อความประชาสัมพันธ์ ภาพกราฟฟิก อินโฟกราฟฟิกหรือคลิป ไปยังสลน. เพื่อเผยแพร่ต่อไปยังผู้มีรายได้น้อยตามช่องทางที่มีอยู่

“และขอให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีรายได้น้อยจำนวน 11.4 ล้านคน เข้าร่วมเป็นสมาชิกแอพพลิเคชั่นไลน์ทางการของรัฐบาล ที่ชื่อว่า ไทยคู่ฟ้า เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของภาครัฐโดยตรงภายใต้โครงการรณรงค์ที่มีชื่อว่า ไลน์ทางการของรัฐบาลเพื่อผู้มีรายได้น้อย”กระทรวงการคลัง คณะรัฐมนตรี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์