บทบรรณาธิการ : เกียร์ว่างขรก.ภูมิภาค กลไกฟื้นฐานรากชะงัก

28 August 2018


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 2 ขยายตัว 4.6% โดยด้านการผลิตภาคเกษตรและสาขาขายส่ง ขายปลีก ขยายตัวในเกณฑ์สูงและเร่งขึ้น

ภาคเกษตรขยายตัวในเกณฑ์สูง 10.4% เร่งขึ้นจากการขยายตัว 6.5% ในไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากสภาพอากาศ รวมทั้งปริมาณนํ้าชลประทานและนํ้าฝนเอื้ออำนวยต่อการผลิต รวมทั้งความต้องการต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ผลผลิตสำคัญที่สูงขึ้น ได้แก่ อ้อย ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา ด้านดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลง 6.0% ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลง 12.3% ในไตรมาสก่อนหน้า โดยราคาสินค้าเกษตรหลายรายการปรับตัวเพิ่มขึ้น เช่น ราคาข้าวเปลือก 18.1%  มันสำปะหลัง ข้าวโพด
ตัวเลขจีดีพีออกมาดี แนวโน้มสินค้าเกษตรเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังมีเสียงรํ่าร้องทั่วทิศจากระดับฐานรากว่ายังติดขัดฝืดเคือง การส่งผ่านอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังไม่ถึงฐานราก รัฐบาลจึงต้องขยับตัวเพิ่ม พุ่งเป้าไปที่คนมีรายได้น้อย ล่าสุดครม.เห็นชอบโครงการอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2560 โดยแจกซิมโทรศัพท์มือถือพร้อมค่าบริการอินเตอร์เน็ต ให้ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 11 ล้านราย เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ การประกอบอาชีพต่างๆ ทั้งข้อมูลทั่วไป และข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่รัฐจัดเตรียมไว้ให้


รัฐบาลมีความเชื่อว่าหากผู้มีรายได้น้อยมีช่องทาง มีความรู้เพิ่มขึ้น จะสามารถประกอบอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานได้ ในระยะยาวก็จะหลุดพ้นการเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย โดยโครงการจะทำไปควบคู่การเติมเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิ เพื่อให้บัตรสวัสดิการมีเงินจากรัฐบาลทุกเดือนและสามารถใช้เป็นกระเป๋าอี-มันนี่ เติมเงินเข้าบัตรได้ด้วย เพื่อความสะดวกในการใช้จ่ายที่ผู้ถือบัตรไม่ต้องพกเงินสดรัฐบาลเดินหน้าโหมมาตรการเต็มที่ แต่ในระดับปฏิบัติลงไปในภูมิภาคดูเหมือนยังติดขัดชะงักล่าช้า โดยเฉพาะกลไกรัฐและข้าราชการในภูมิภาคหรือระดับท้องถิ่นทุกภาคส่วน ต้องลงมือ ลงแรง นำนโยบายไปปฏิบัติเข้าถึงชุมชนให้มากกว่านี้ ไม่ใช่ใส่เกียร์ว่างรอทิศทางลม รอการเมืองเปลี่ยน โดยการเลือกนั่งวางเฉยหรือปฏิบัติแบบเป็นพิธีพอเอาตัวรอด อันที่จริงข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่มีจำนวนมาก แต่ติดขัดตรงระดับกลางๆ ที่เป็นคนเดินงานเคลื่อนไหวช้า ต้องปรับทัศนคติเร่งด่วนยกเลิกเกียร์ว่างทันที

บทบรรณาธิการ ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3396 หน้า 6 ระหว่างวันที่ 30 ส.ค.-1ก.ย.2561บทบรรณาธิการ เกียร์ว่างขรก.ภูมิภาค กลไกฟื้นฐานรากชะงัก