"ศิริ"ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนฯ เร่งรายงานผล5ก.ย.นี้

28 August 2018


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน มอบหมายให้นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการใช้งบประมาณกองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานปี 2561  เพิ่มเติม และปี2562 หลังจากเมื่อวันที่27ส.ค.ที่ผ่านมา พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้หารือกับนายศิริ และมีมติว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ขึ้นโดยเมื่อวันที่ 28 ส.ค. จึงมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทั้งหมด 7 คน ประกอบด้วย  นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช รองปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน,นายสุรศักดิ์ ศรีรัตน์ตระกูล ผู้ตรวจการอัยการ เป็นกรรมการ,พล.ต.ต.บรรทป สุคนธมาน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระดับสูง สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี(พล.อ.ประจิน จั่นตอง) เป็นกรรมการ,พ.ต.อ.ประเวทย์ มูลประมุข ที่ปรึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นกรรมการ,นายวรัชญ์ เพชรร่วง ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีการ เป็นกรรมการ,นางสาวรุจิรา ญาณะเหล็ก นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ และนายธรรมรงค์ชัย วงษ์สวัสดิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้งบประมาณกองทุนอนุรักษ์ฯ สำหรับโครงการปี 2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้กลุ่มโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” วงเงิน 5,200 ล้านบาท และงบประมาณปี2562 วงเงิน 10,448 ล้านบาท และเสนอรายงานผลการตรวจสอบพร้อมความเห็นที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)มายังกระทรวงพลังงานภายในวันที่ 5 กันยายนนี้ เพื่อนำเสนอต่อนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการกองทุนฯตามลำดับต่อไปกระทรวงพลังงาน งบประมาณ สอบสวน ศิริ กองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน