โออิชิพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

29 August 2018
ผ่านโครงการ ‘น้ำดื่มสะอาด’

หนึ่งในแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบรับผิดชอบต่อสังคมของ โออิชิ กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับเรื่องของ “สุขภาพและอนามัย” (Health & Nutrition) ภายใต้แนวคิดของการ “ให้” โออิชิจึงได้จัดทำโครงการ “นํ้าดื่มสะอาด” เป็นการนำทักษะและองค์ความรู้จากการเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่ม เข้าไปปรับปรุงระบบผลิตนํ้าดื่มสะอาดให้กับชุมชน โดยเริ่มจากชุมชนใกล้เคียงโรงงาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี อ.วังม่วง จ.สระบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตเครื่องดื่มโออิชิ

“นงนุช บูรณะเศรษฐกุล” กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บอกว่า โออิชิได้ส่งทีมวิศวกรโรงงานลงพื้นที่สำรวจปัญหา พบว่าสารกรองเสื่อมสภาพ เนื่องจากกรองนํ้าผิดวิธี จึงนำนํ้าดื่มมาตรวจค่าทางเคมีและค่าจุลินทรีย์ที่ห้องแล็บของโออิชิ พบว่าค่านํ้าไม่ได้มาตรฐาน โออิชิจึงเข้าไปดำเนินการปรับปรุงระบบผลิตนํ้าดื่ม โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ ล้างระบบนํ้า เปลี่ยนสารกรองต่างๆ อาทิ เปลี่ยนสารกรองทรายเพื่อช่วยกรองสิ่งสกปรก เปลี่ยนสารกรองคาร์บอน (Carbon) ช่วยกำจัดสีและกลิ่น เปลี่ยนสารกรองเรซิน (Resin) เพื่อปรับความกระด้าง ผ่านระบบ RO (Reverse Osmosis) และเปลี่ยนหลอดยูวี (UV) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองเชื้อโรค สารเคมี และฆ่าเชื้อโรคนอกจากนี้ ยังจัดอบรมแนะนำวิธีการใช้ การทำความสะอาด และบำรุงรักษา ให้กับทีมดูแลระบบผลิตนํ้าดื่มของโรงเรียน และยังคอยตรวจสอบมาตรฐานนํ้าดื่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทางโรงเรียนได้มีนํ้าดื่มสะอาด ถูกหลักอนามัย เป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน และคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

หน้า 28 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3396 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561โออิชิ กรุ๊ป นงนุช บูรณะเศรษฐกุล Health & Nutrition ให้