เอพีอะคาเดมี่เดินหน้า

29 August 2018


ปั้นนักศึกษาสู่คนอสังหาฯ

การสร้างบุคลากรคุณภาพให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท เอพี ไทยแลนด์ ยังเดินหน้าต่อเนื่อง ผ่าน เอพี อะคาเดมี่ ซึ่งเป็นสถาบันเพื่อการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่มี 3 ส่วนหลักๆ คือ 1. เอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล สำหรับการพัฒนาบุคลากรของเอพี เป็นการพัฒนาศักยภาพและยกมาตรฐานของพนักงาน ในทุกแผนกและทุกระดับชั้น 2. เอพี โอเพ่นเฮาส์ ส่วนนี้เป็นแนวทางของการแบ่งปัน เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา โดยเปิดรับนักศึกษาเข้ามาฝึกงานกับเอพี เพื่อให้พวกเขาได้สัมผัสและเรียนรู้การทำงานจริง และวิธีคิดใหม่ๆ 3. ดีไซน์ ซิมโพเซียม (Design Symposium) เป็นการแบ่งปันให้บุคคลทั่วไป ที่สนใจการออกแบบ และการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ

ส่วนของโอเพ่นปีนี้ เป็นการจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 “วิทการ จันทวิมล” รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กร และการสร้างสรรค์ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บอกว่า เอพี โอเพ่นเฮาส์ปีนี้ได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาต่างๆ กว่า 77 แห่ง มีนักศึกษาสมัครเข้ามามากกว่า 3,000 คน คัดเลือกมา 50 คน แบ่งเป็นด้านวิศวกรรมโยธา 30 คน และด้านการตลาดและการขาย 20 คน เข้าร่วมเรียนรู้และได้ลงทำงานจริง
เป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งนักศึกษาจะได้ลงมือปฏิบัติจริง ทั้งด้านนวัตกรรมการออกแบบก่อสร้าง การขาย การตลาด ผ่านแพลตฟอร์มใหม่ๆ การได้เรียนรู้แนวคิด Design Thinking จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ที่เอพีนำมาพัฒนาบุคลากรขององค์กร และในไฟนัลโปรเจ็กต์ ได้คัดเลือกน้องๆ 4 คนที่ได้คะแนนสูงสุด ไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ดูงานต้นแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยในอนาคต กับบริษัท มิตซูบิชิ จิโช เรสซิเดนซ์ฯ(บริษัทในเครือมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป - MECG) ซึ่งเป็นพันธมิตรธุรกิจของเอพี4 นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ ทิฆัมพร สำเร็จศิลป์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรม ศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี- พระจอมเกล้าธนบุรี พิมพิศา กลิ่นขจร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นภวัตร พุทธะชา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และภัทรลภา วจีไกรลาส นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุกคนแสดงความคิดเห็นตรงกันว่า การได้เข้ามาฝึกงานกับเอพีครั้งนี้ ได้ประโยชน์ค่อนข้างมาก จากการได้ลงมือทำงานจริง และได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ซึ่งมีหลายอย่างที่ไม่ได้มีสอนในห้องเรียน แต่สามารถนำพื้นฐานการเรียนมาปรับใช้ได้ และเมื่อจบการศึกษา ก็อยากเข้าทำงานในวงการอสังหาริมทรัพย์จริงๆ เพราะเป็นงานท้าทายและได้โอกาสเรียนรู้นวัตกรรมของที่อยู่อาศัยที่น่าสนใจส่วนเอพี ไทยแลนด์ มีแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้นำเรื่องของ Design Thinking มาให้ความรู้กับพนักงานใหม่ เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมๆ กัน และจากการที่เอพีฯ มีพนักงานที่หลากหลายเจเนอเรชัน มีระดับเจเนอเรชัน B (2488-2503) 1% เจเนอเรชัน X (2504-2524) 30% และเจเนอเรชัน Millennials (2525-2547) 69% โดยแต่ละเจนเนอเรชันมีความแตกต่างในความคิดและการแสดงออก จึงมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอน ออกแบบแพลตฟอร์มการเรียน เพื่อให้เข้ากับทุกคน โดยเป้าหมายของเอพีคือ การหลอมรวมบุคลากรที่แตกต่างเหล่านี้ ให้มี mindset ของการเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ เพื่อการอยู่รอดและการแข่งขันที่มีศักยภาพในธุรกิจ เช่นเดียวกับการสร้างบุคลากรใหม่ๆ เข้าสู่วงการ ซึ่งเอพีจะจัดโครงการเอพี โอเพ่นเฮาส์ และ ดีไซน์ ซิมโพเซียม อย่างต่อเนื่องทุกปี

หน้า 28 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3396 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) Design Thinking เอพีอะคาเดมี่