คริสเตียนีโกยงาน5พันล้าน ลุย2สนามบินขอนแก่น-กระบี่ชี้ไตรมาส3-4แข่งดุ

1 September 2018


คริสเตียนีโกยงานล็อตใหม่ 2 โปรเจ็กต์มูลค่าเกือบ 5 พันล้านบาทก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารสนามบินขอนแก่นและกระบี่ ยันความพร้อมรับงานเพิ่มได้อีกเพียบ เร่งรับงานภาครัฐต่อเนื่อง

นายพิเชฐ  นิ่มพานิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “CNT” เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาได้ ลงนามสัญญาระหว่างกรมท่าอากาศยาน กับบริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)  จำกัด (มหาชน) รวม 2 สัญญา ได้แก่ 1. งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานขอนแก่น มูลค่างาน 2,004 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 900 วัน และ 2. งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร หลังที่ 3 และปรับปรุงอาคาร 1,2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานกระบี่ มูลค่างาน 2,923 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 1,080 วัน ตามลำดับ


ทั้งนี้การได้งานมาแม้จะเป็นการแข่งขันราคาที่รุนแรง แต่ด้วยความพร้อมและศักยภาพของ CNT ในการพัฒนาและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดกลางประกอบกับภาครัฐได้มีแผนชัดเจนในการลงทุนปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของคมนาคมทางอากาศ ควบคู่ไปกับโครงสร้างพื้นฐานระบบรางอันสืบเนื่องมาจากเพื่อจะให้ทันและรองรับการเติบโตของภาคการขนส่งจากผู้ใช้ในประเทศและภาคการท่องเที่ยวมีมากขึ้น


“CNT จึงเข้าสู่อุตสาหกรรมก่อสร้างในด้านนี้ และมีพันธกิจในการทำงานโครงการให้สำเร็จลุล่วงเรียบร้อย โดยจากนี้ไปจะพิจารณาในการเข้าแข่งขันงานภาครัฐที่เหมาะสมต่อไป”

สำหรับมุมมองสถานการณ์งานรับเหมาก่อสร้างช่วงไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2561 ยังเห็นว่า การแข่งขันยังคงสูงมากอยู่เช่นเดิม โดยงานในส่วนของภาครัฐเม็ดเงินการลงทุนเพิ่มเติม ยังไม่ไปสู่งานก่อสร้าง ผู้รับเหมาทั้งหมดในอุตสาหกรรมนี้ก็ยังอยู่ในสภาวะรอคอยโครงการเกิดขึ้นจริงในกระบวนการก่อสร้าง ประกอบกับการชะลอตัวการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตยังคงต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนจากต่างประเทศ หรือภายในประเทศเอง สิ่งเหล่านี้เป็นภาพสะท้อนตรงๆ จากผู้ประกอบการ เช่น CNT

“ในปี 2562 จะเห็นได้ว่ารัฐบาลพยายามเร่งผลักดัน เร่งรัดการเริ่มต้นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา แม้จะล่าช้ามาบ้างแต่ในที่สุดเชื่อมั่นได้ว่าจะไม่ล่าช้าไปอีก คาดว่าจะเข้าสู่การประมูลงานและการก่อสร้างได้เลยตั้งแต่ช่วงต้นปี 2562 ก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม โดยเฉพาะส่วนก่อสร้าง”

นายพิเชฐกล่าวอีกว่า CNT ย่อมเป็นส่วนหนึ่ง ในโครงการจำนวนมากของภาครัฐ  และโดยศักยภาพและคุณสมบัติแล้ว สามารถรับงานโดยตรง หรือร่วมพันธมิตรธุรกิจในบางงาน อีกด้านหนึ่งคือ การดำเนินงานในต่างประเทศ เช่น เมียนมา และ กัมพูชา จะมีความชัดเจน เป็นรูปธรรมและมีรายได้เข้ามาส่วนในปี 2563 ยังเร็วเกินกว่าจะ กล่าวถึงได้ชัด โดยจะเห็นได้ว่ามีปัจจัยเกี่ยวข้องอีกมาก เริ่มจากเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจของไทยเอง และอุปสงค์ อุปทาน ของภาวะตลาดทั้งโลก

หน้า 31 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจปีที่ 38 ฉบับ 3396 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561กรมท่าอากาศยาน ขอนแก่น คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร