“ประจิน”เผยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนฯพลังงาน

27 August 2018


“ประจิน”เผยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนฯพลังงาน

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการมอบรางวัล Thailand Energy Awards ประจำปี 2561 ว่า คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการต่างๆตามงบประมาณปี 2562 ในวันที่ 6 กันยายนนี้ ส่วนกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสนั้น จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อครหาประเด็นการใช้เงินกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) วงเงิน 5,200 ล้านบาท และปี 2562 มูลค่า 13,000 ล้านบาทต่อไปโดยเบื้องต้นต้องเข้าใจว่ากองทุนฯ นี้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องหลายสมัยแล้ว ในปี 2561 มีการเปลี่ยนผ่านของสำนักงานบริหารกองทุน เพราะฉะนั้นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านก็ยอมรับว่าต้องมีการฝึกบุคลากรใหม่ รับบุคลากรใหม่และโอนงานส่วนหนึ่งจาก สนพ. ไปยังกองทุนฯ จึงต้องใช้เวลาบ้าง นอกจากนี้สิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไป เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรับทราบว่ามีกองทุนฯ สนับสนุนภาคส่วนต่างๆ

นอกจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ภายใต้นโยบายตามที่หารือกับรมว.พลังงาน ในการนำเงินส่วนหนึ่งไปช่วยชุมชน ซึ่งชุมชนหลายพื้นที่มีความต้องการรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่ออนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น รวมถึงค่าครองชีพเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐจะเข้าไปสนับสนุนเป็นครั้งแรก จึงขอให้มีความมั่นใจว่าคณะกรรมการทุกระดับทั้งกองทุนฯ สนพ. ปลัดกระทรวงพลังงาน และรัฐมนตรี มีความตั้งใจที่จะทำทุกอย่างให้โปร่งใสเพื่อประชาชนประจิน จั่นตอง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน