ผ่าแผนปฏิบัติการกกต.เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้ง 24 ก.พ. 62

27 August 2018


 

กำหนดวันเลือกตั้งเริ่มชัดเจนขึ้นเป็นลำดับ หลัง บิ๊กตู่-พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศ “วันเลือกตั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2562 เหมาะสมที่สุด” ทั้งเตรียมใช้ ม.44 ปลดล็อกคำสั่ง คสช.ที่ 53/2560 ผ่อนคลายให้พรรค การเมืองจัดประชุมใหญ่และหา สมาชิกเพิ่มได้


กรอบเวลาดังกล่าวสอด คล้องกับกรอบการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่กำหนดเป็นตุ๊กตาคร่าวๆ ไว้ว่า กฎหมายลูกเลือกตั้งส.ส.จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาประมาณกลางเดือนกันยายน 2561 และจะมีผลบังคับใช้ในกลางเดือนธันวาคม ทำให้การเลือกตั้งเร็วสุดตรงกับวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 และช้าสุดวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

ทว่า...กว่าจะถึงวันเลือกตั้ง ทาง กกต. ต้องเตรียมความพร้อมและต้องมีแผนปฏิบัติการจัดการเลือกตั้งส.ส.เพื่อเป็นกรอบในการ ทำงานของผู้ปฏิบัติงาน เมื่อกางปฏิทินการทำงานของกกต.จะพบว่าหลังกฎหมายลูกเลือกตั้งส.ส. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กลางเดือนกันยายน 2561 หลังจากนั้นวันที่ 28 กันยายน 2561 ระเบียบกกต.ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส. มีผลบังคับใช้ทันที

อิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.วันที่ 1 ตุลาคม 2561 กกต.จะประกาศจำนวนส.ส.และจำนวนเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดสำหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต และวันที่ 25 ตุลาคม เป็นวันสุดท้ายปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตให้ประชาชนและพรรคการเมืองแสดงความคิดเห็น เนื่องจากขณะนี้กรมการปกครองได้ประกาศจำนวนราษฎรปี 2560 ทุกจังหวัดต้องกลับไปพิจารณาเรื่องแบ่งเขตให้สอด คล้องกับจำนวนราษฎรที่มีการประกาศใหม่ โดย กกต.ขีดเส้นให้วันที่ 11 พฤศจิกายน เป็นวันสุดท้ายที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง

ในช่วงวันที่ 18 พฤศจิกายน บรรยากาศการเมืองจะคึกคักมากขึ้น เพราะเป็นช่วงเดียวกับที่กกต.จะประกาศจำนวนราษฎรและจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตของแต่ละจังหวัดและท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง เพื่อให้พรรคการเมืองเตรียมการหาสมาชิกพรรค และตั้งสาขาพรรค เพื่อทำไพรมารีโหวตดังนั้นพรรคการเมืองที่ต้องการยื่นขอจดทะเบียนพรรค ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปลายเดือนพฤศจิกายน 2561 ก่อนที่กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 มกราคม 2562
ในระหว่างที่กกต.เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง อีกด้านหนึ่งต้องมีภารกิจและกลไกในการตรวจสอบการทุจริตเลือกตั้งด้วย โดยวันที่ 1 ธันวาคม 2561 กกต.จะเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุ/แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด และจัดตั้งศูนย์ประสานงานการสืบสวน และเริ่มแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว ประสานงานเกี่ยวกับงานข่าว และดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง และวันที่ 15 ธันวาคม เริ่มดำเนินคดีในชั้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้ ขณะที่คณะรัฐมนตรีต้องเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) การเลือกตั้งส.ส. ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 และ พ.ร.ฎ.เลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้ วันที่ 4 มกราคม 2562 นับเป็นวันเริ่มลั่นฆ้องกลองสู่โหมดเลือกตั้งส.ส.อย่างเป็นทางการ

นับจากวันที่ 9 มกราคม ภารกิจ กกต.เริ่มหนักหน่วงขึ้น เนื่องจากต้องประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง ประกาศวันรับสมัคร ประกาศจำนวนส.ส.ที่พึงมีในแต่ ละจังหวัด ประกาศเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตของแต่ละจังหวัด และประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พรรคการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

จากนั้นวันที่ 14-18 มกราคม เปิดรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขต ขณะที่พรรคการเมืองต้องส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อเฉพาะพรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแล้วเท่านั้น จากนั้นวันที่ 19-25 มกราคม กกต.จะประกาศรายชื่อผู้สมัคร ในห้วงนี้ กกต.จะจัดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งบันทึกเทปโฆษณาหาเสียงของแต่ละพรรคการเมือง ขณะที่วันที่ 24 มกราคม เป็นวันสุดท้ายที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันที่ 29 มกราคม
วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ กกต.ทยอยส่งเอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร ส.ส.ไปยังครัวเรือนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ เป็นวันสุดท้ายที่ กกต.จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้านเพื่อให้ตรวจสอบว่ามีชื่อคนอื่นเข้ามาปะปนในบ้านหรือไม่ ขณะที่ผู้สมัครส.ส. เริ่มหาเสียงทางวิทยุ โทรทัศน์ และออกอากาศเวทีประชันวันที่ 5-21 กุมภาพันธ์

ช่วงระหว่างวันที่ 4-16 กุมภาพันธ์ เป็นการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และวันที่ 17 กุมภาพันธ์ เป็นวันลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง นอกจากนั้นในช่วงระหว่างวันที่ 5-21 กุมภาพันธ์ ผู้อำนวยการเลือกตั้งเขตจะประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งที่กระทำผิดกฎหมาย พร้อมกับยื่นคำร้องขอถอนชื่อผู้ขาดคุณสมบัติต่อศาลฎีกา

กระทั่งวันที่คนไทยรอคอยก็คือ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ เป็นวันเลือกตั้งส.ส.พร้อมกันทั่วประเทศ พร้อมกับเป็นวันที่ต้องนับคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร

อย่างไรก็ดี แม้ว่าผลการรวมคะแนนเขตเลือกตั้ง จะออกมาอย่างไม่เป็นทางการหลังปิดหีบเลือกตั้งวันที่ 24 กุมภาพันธ์ แต่กกต.จะประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.ในวันที่ 25 มีนาคม และกำหนดให้วันสุดท้ายของการประกาศผลการเลือกตั้ง เป็นวันที่ 25 เมษายน (60 วันนับจากวันเลือกตั้ง) ในกรณีมีการร้องคัดค้านภายหลังประกาศผลให้ยื่นคำร้องภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลการเลือกตั้ง ซึ่งจะตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2562

แผนเตรียมการเลือกตั้งของ กกต.พร้อม รอแค่ “บิ๊กตู่” ทำตามสัญญา จรดปลายปากกาปลดล็อกให้พรรคการเมืองเดินหน้าทำกิจกรรม “24 กุมภาพันธ์ 2562” ก็ไม่ได้เป็นเพียง “ไทม์ไลน์ตุ๊กตาวันเลือกตั้ง” อีกต่อไป หรือหากวันเลือกตั้งจะคลาดเคลื่อน ก็ได้ไม่เกิน 5 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น

|เซกชั่น : การเมือง
| โดย : โดยโต๊ะข่าวการเมือง
|หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หน้า 16 ฉบับ 3395 ระหว่างวันที่ 26-29 ส.ค2561


เลือกตั้ง