นิด้าโพล เผย "4 ปี นายกฯประยุทธ์" ทำงานได้ "ค่อนข้างดี" ชี้มีอุดมการณ์ทำเพื่อชาติ-ปชช.

26 August 2018


ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "4 ปี ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20-23 ส.ค. 2561 รวมทั้งสิ้น 1,291 หน่วยตัวอย่าง สรุปผลได้ ดังนี้

1.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำรงตำแหน่งครบ 4 ปี ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

อันดับ 1 ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ "ค่อนข้างดี" เพราะมีความชัดเจนในการบริหาร มีนโยบายช่วย ขณะที่ บางส่วนระบุว่า ทำงานดี บริหารบ้านเมืองได้ดี ไม่วุ่นวาย สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งลงได้ ร้อยละ 48.96

อันดับ 2 ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ "ดีมาก" เพราะมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานได้ดี มุ่งหวังพัฒนาประเทศ และพร้อมจะช่วยเหลือประชาชน ขณะที่ บางส่วนระบุว่า มีผลงานหลายอย่างที่ประสบความสำเร็จและเห็นเป็นรูปธรรม เช่น บ้านเมืองสงบเรียบร้อยขึ้น ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ร้อยละ 22.15

อันดับ 3 ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ "ไม่ค่อยดี" เพราะการทำงานยังมีจุดบกพร่อง เศรษฐกิจไม่ดี ไม่สามารแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ รัฐบาลไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และมีการปกป้องพวกพ้อง ร้อยละ 18.28

อันดับ 4 ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ "ไม่ดีเลย" เพราะบ้านเมืองยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การบริหารงานต่าง ๆ ล่าช้า ไม่สามารถทำตาม Road Map ได้ มีการเลือกพวกพ้อง ไม่มีความเสมอภาค และเศรษฐกิจย่ำแย่ ร้อยละ 9.53

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 1.08


2.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับลักษณะการทำงานในรอบ 4 ปี ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

อันดับ 1 "มีอุดมการณ์"
 และความตั้งใจทำงานเพื่อชาติและประชาชน ร้อยละ 77.46
อันดับ 2 "ไม่มีอุดมการณ์" คิดแต่จะทำงานเพื่อรักษาอำนาจของตนเองและ คสช. เท่านั้น ร้อยละ 18.90

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 3.64
……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
'ประยุทธ์' สั่งสอบ! ถลุงงบพลังงาน
จี้ 'ประยุทธ์' ตรวจสอบ! ใช้เงินกองทุนอนุรักษ์ฯ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ฐานเศรษฐกิจ นิด้าโพล นายกรัฐมนตรี Thansettakij