ยกระดับความร่วมมือไทย-จีน

26 August 2018


-26 ส.ค.61- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2561 ภาครัฐและเอกชนเชียงรายร่วมกับภาครัฐและเอกชนประเทศจีน ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านธุรกิจการค้าและกาารท่องเที่ยวไทย(เชียงราย)-จีน ขึ้นที่ โรงแรม เอ สตาร์ ภูแล วัลเล่ย์ เชียงราย

นายพัฒนา สิทธิสมบัติ ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน เผยว่า การจัดการประชุม Thailand MICE Seminar On SEZ 2017 ได้มีการหารือในที่ประชุมนานาชาติเพื่อส่งเสริมการค้าชาและกาแฟในพื้นที่เชื่อมโยงกันแถบลุ่มน้ำโขงตอนบน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตของชาและกาแฟตลอดจนมีวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่คล้ายกันในอนุภูมิภาค หากไทย-จีนได้ร่วมมือกันทั้งการผลิตสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวและความร่วมมือด้านการค้า จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนของทั้ง 2 ชาติเป็นอย่างมาก

ด้านนายจาง ฮั่นตง เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมอาหารแห่งชาติจีน หรือ CWTO เผยว่า รัฐบาลจีนมีนโยบายสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า การท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับไทย ในนามของ CWTO ถือเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับประเทศไทย โดยจะเริ่มต้นด้วยการนำสินค้าชาอัสสัมและผลิตภัณฑ์ชุมชนไปจำหน่ายที่จีน ตลอดจนการศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนต่อไป ซึ่งในปีนี้รัฐบาลจีนไดมอบหมายให้ CWTO จัดประชุมระเบียงเศรษฐกิจ One Belt One Road จะได้เชิญผู้แทนจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมต่อไป


ไทย-จีน ความร่วมมือ กาารท่องเที่ยว สมาคมอุตสาหกรรมอาหารแห่งชาติจีน ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน