ดุสิตโพล เผย ปชช. มองแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ ตร. ต้องเคร่งครัด ผู้ใช้รถต้องมีจิตสำนึก

26 August 2018


"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,132 คน ระหว่างวันที่ 22-25 ส.ค. 2561 กรณี "ประชาชนคิดอย่างไร? กับการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล" สืบเนื่องจากการที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เสนอแผนแก้ปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ขณะที่ รัฐบาลเองก็ได้มีการเตรียมเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. แก้ไขกฎหมายจราจรเพื่อเพิ่มโทษผู้กระทำผิด เช่น ไม่มีใบขับขี่ หรือ มีใบขับขี่แล้วไม่พก ที่กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้

1.ประชาชนคิดอย่างไร? กรณีที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ปัญหาจรจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่กำลังวิกฤตอยู่ในขณะนี้

อันดับ 1 ควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ แก้ให้ตรงจุด มีแผนระยะสั้นและระยะยาว 45.83%
อันดับ 2 การบังคับใช้กฎหมายต้องเข้มงวด ประชาชนต้องเคารพกฎจราจร 32.00%
อันดับ 3 อยากเห็นการจราจรในกรุงเทพฯ ดีขึ้น ทันสมัย เดินทางสะดวก 29.33%
อันดับ 4 ปัญหารถติดอยู่ในขั้นวิกฤต โดยเฉพาะหน้าฝน เดินทางลำบาก 28.50%
อันดับ 5 ส่งผลต่อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 19.00%


2.กรณีที่รัฐบาลเตรียมเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. แก้ไขกฎหมายจราจรเพื่อเพิ่มโทษผู้กระทำผิด เช่น ไม่มีใบขับขี่ หรือ มีใบขับขี่แล้วไม่พก ประชาชนคิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาจราจรได้หรือไม่

อันดับ 1 แก้ไม่ได้ 53.71%
เพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ปัญหาการจราจรเป็นปัญหาที่มีมานาน แก้ไขได้ยาก เกิดจากความประมาทขาดวินัย ฝ่าฝืนกฎจราจร ระบบขนส่งสาธารณะไม่ดี ทำให้คนนิยมใช้รถส่วนตัว รถมีปริมาณมากกว่าถนน ฯลฯ

อันดับ 2 แก้ได้ 23.41%
เพราะทำให้ผู้ขับขี่เกรงกลัวกฎหมาย มีบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้น ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง อาจช่วยลดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุได้ ฯลฯ

อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 22.88%
เพราะคงต้องรอดูก่อนว่าจะช่วยแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ เป็นเพียงข้อเสนอยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ฯลฯ


3.ประชาชนคาดหวังว่า รัฐบาลจะแก้ปัญหาวิกฤตจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้สำเร็จหรือไม่

อันดับ 1 ไม่คาดหวังว่าจะสำเร็จ 55.03%
เพราะเป็นปัญหาใหญ่ มีมานาน แก้ไขไม่ได้ ขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคล คนไทยไม่เคารพกฎหมาย ระบบขนส่งสาธารณะไม่รองรับการเดินทางของประชาชน ถนนหนทางไม่เป็นระบบ รถมีปริมาณมาก ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 22.97%
เพราะไม่รู้รายละเอียดว่าจะดำเนินการอย่างไร อาจต้องใช้เวลานาน ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ใช้รถใช้ถนน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตำรวจจราจร ฯลฯ

อันดับ 3 คาดหวังว่าจะสำเร็จ 22.00%
เพราะเป็นรัฐบาลที่เด็ดขาด สามารถใช้อำนาจตามมาตรา 44 ได้ มีความตั้งใจในการแก้ปัญหา หากทำสำเร็จจะเป็นผลงานที่โดดเด่นของรัฐบาล ฯลฯ


4.ประชาชนคิดว่า วิธีการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เป็นรูปธรรม ควรทำอย่างไร

อันดับ 1 เจ้าหน้าที่ตำรวจเคร่งครัด ทำตามกฎหมาย/ผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตสำนึก มีวินัย 51.17%
อันดับ 2 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ดี ค่าโดยสารไม่แพง เพื่อให้บริการแก่ประชาชน 36.68%
อันดับ 3 มีมาตรการควบคุมจำนวนรถยนต์ จำกัดจำนวนรถยนต์ที่ครอบครอง 34.07%
อันดับ 4 ปรับผังเมือง กระจายความเจริญไปสู่จังหวัดอื่น ๆ สร้างงาน สร้างรายได้ 28.85%
อันดับ 5 ปรับปรุงถนน มีป้ายจราจรที่ชัดเจน ไม่จอดรถ ขายของในที่ต้องห้าม 21.41%


5.ประชาชนคิดว่าการแก้ไขปัญหาจราจรของรัฐบาลมีความเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งตามที่มีกระแสข่าวพาดพิงหรือไม่

อันดับ 1 ไม่แน่ใจ 40.64%
เพราะเป็นเพียงกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ข่าวต่าง ๆ ในช่วงนี้ มักถูกนำมาโยงกับการเมือง ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่เกี่ยวข้อง 31.45%
เพราะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องแก้ปัญหา เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ ควรได้รับการแก้ไขมานานแล้ว เป็นปัญหาที่ติดอันดับโลก ฯลฯ

อันดับ 3 เกี่ยวข้อง 27.91%
เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาล เร่งทำผลงาน อยากมีผลงานให้เห็นใกล้กับช่วงเวลาที่กำลังจะมีการเลือกตั้งในปีหน้า ฯลฯ
……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
นายกฯเตือนปชช.ระวังเที่ยวน้ำตก-ทะเลย้ำให้จนท.เสนอแนวแก้ปัญหาจราจรใน 3 เดือน
นายกฯวอนทุกฝ่ายอดทน“ระบบจราจรต้องเชื่อมโยง”
ฐานเศรษฐกิจ จราจร กรุงเทพฯ สวนดุสิตโพล Thansettakij