"ศิลปะเป็นสิ่งมีชีวิต"

25 August 2018


“ สำหรับผม ศิลปะเป็นสิ่งมีชีวิต ที่สามารถเจริญเติบโตตามวุฒิภาวะของศิลปิน พัฒนาและเติบโตจากแรงบันดาลใจ ความสะเทือนใจ ประสบการณ์และทักษะทางศิลปะ ไม่ได้เกิดจากอามิสสินจ้าง หรือกระแสนิยมของสังคม ดังนั้น จึงไม่ได้จำกัดตัวเองว่าจะต้องคงเอกลักษณ์ด้วยรูปแบบเดิมๆ และก็ไม่ได้สร้างงานแบบสะเปะสะปะ ”มุมมองของ"นพวงษ์ เบ้าทอง"ชายหนุ่มที่ผ่านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรระบุ


 

"เดิมที ฮูปแต้มพื้นบ้านอีสาน คือศิลปะชายขอบที่วงการศิลปะไม่ค่อยเหลียวแล ด้วยความที่มันดูไร้ฝีมือ และไม่มีมาตรฐานตามหลักสกุลช่างที่จะนำมาศึกษาและนำมาสร้างเป็นผลงานที่ดี ในยุคที่ค่านิยมของงานศิลปะไทยประเพณีคือต้องเนี๊ยบ สวยงาม อ่อนช้อย อย่างเช่นสกุลช่างหลวงภาคกลาง หรือล้านนา"
"ผมกลับเห็นถึงความงดงามจากความจริงใจในงานฮูปแต้มอีสาน สำหรับผม ไม่ใช่เพียงเพราะพื้นเพเป็นคนอีสาน แต่ผมมองเห็นอีกว่า งานจิตรกรรมจากฝีมือชาวบ้านมีความเป็นสากล เพราะเป็นการแสดงออกอย่างฉับพลัน ตรงไปตรงมา ปราศจากการครอบงำของรูปแบบ และวิธีคิดแบบตรรกะเหตุผล ไม่มีความเป็นชาติพันธุ์หรือศาสนามายุ่งเกี่ยว เป็นความบริสุทธิ์ของเส้น สี รูปทรงและการแสดงออกจากความเป็นมนุษย์ และที่สำคัญ ความอัตคัดขัดสนทางต้นทุนการทำงาน นำมีซึ่งCreativity ที่งดงามและเรียบง่าย จึงได้นำหลักและวิธีคิดนี้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะไทยอีสานร่วมสมัยในระยะเวลาหนึ่งจนเป็นที่ยอมรับจากเวทีการประกวดและการแสดงนิทรรศการ "ชายหนุ่มคนนี้ระบุว่า   ด้วยความเป็นคนที่ชอบเรียนรู้และชอบทดลองค้นหาอะไรใหม่ๆ อยู่เป็นประจำ ผลงานจึงมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในทุกๆปี การคงรักษารูปแบบเดิมๆ วันหนึ่งมันจะกลายเป็นความFake และตนก็ได้ค้นพบว่า ความเป็นไทยและตัวตนของเรา ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นอีสานอย่างเดียว ความเป็นไทยมันมีหลายแง่ หลายมุม ทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันขณะล้วนหล่อหลอมให้เราเป็นเรา ดังนัเมื่อสเกลของความเป็นไทยขยับขยายมากขึ้น ผมจึงมีอิสระที่จะนำรูปแบบของศิลปะมาสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะของภาคกลาง อีสาน ใต้ ภายใต้คำว่า “ ความเป็นไทย ” ซึ่งในอนาคต ผมสามารถขยับขยายสเกลในระดับที่ใหญ่ขึ้น ในระดับภูมิภาคหรือทวีป เมื่อมีแรงบันดาลใจและประสบการณ์ที่มากพอ แต่ทั้งนี้ สิ่งที่ยังคงเดิมก็คือสำเนียงที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

 การแสดงผลงาน
พ.ศ. ๒๕๔๘  การแสดงผลงานของนักศึกษาภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. ๒๕๕๐  งานแสดงนิทรรศการ One Night Event ( Video Art ) ณ VER Gallery กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๕๑  นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการคู่ “ Young Contemperary Thai artist” ณ White space gallery กรุงเทพฯ
- การแสดงผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลจิตรกรรมบัวหลวง ณ สถานกงสุลใหญ่ Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. ๒๕๕๓  การแสดงนิทรรศการ “จิตภาพไทย” ณ ปาณิศา แกลเลอรี่ จ.เชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๕  การแสดงผลงานกลุ่ม “ Folk modern ” ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
- นิทรรศการศิลปะ “ Contemporanea Art Festival International PARATY ”ณ เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล
- การแสดงนิทรรศการ “SIAM APP” ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๖  การแสดงนิทรรศการ “ON PAPER” ณ Tama Art University Museum ประเทศญี่ปุ่น
- ผลงานหนังสือ “ สมุดภาพไตรภูมิฉบับอนุรักษ์อักษรธรรมอีสาน ”
พ.ศ. ๒๕๕๗  นิทรรศการมนต์เสน่ห์ไทย ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๖๐   นิทรรศการเดี่ยว “ ของกินบ่กินมันเน่า ของเก่าบ่เว้ามันลืม ( Back to basic )ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้า

เกียรติประวัติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ รางวัลที่ ๓ เหรียญทองแดง จิตรกรรมแนวประเพณี งานจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๒๙ โดย มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
- รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี งานแสดงศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๒๔
- รางวัลชมเชย “ มองศิลป์ ผ่านสิงห์” โดยบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
พ.ศ. ๒๕๕๑  รางวัลที่ ๑ เหรียญทอง จิตรกรรมแนวประเพณี งานจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๓๐
โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
พ.ศ. ๒๕๕๒  รางวัลพิเศษ การแสดงศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ ๒๑ ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า
พ.ศ. ๒๕๕๓  รางวัลที่ ๑ เหรียญทอง จิตรกรรมแบบประเพณี งานจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๓๒ โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
พ.ศ.๒๕๕๔  รางวัลดีเด่นการประกวดภาพจิตรกรรมสะท้อนความจงรักภักดี “ ๘๔ พรรษาธรรมราชาประชาธิปไตย” โดยวุฒิสภา
- เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ณ บ้านดำ และได้รับคัดเลือกให้ไปทัศนศึกษา ที่ประเทศอิตาลี โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
พ.ศ.๒๕๕๖  ได้รับทุนมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
- รางวัลพิเศษการประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 26 ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า
- รางวัลดีเด่นการประกวดจิตรกรรมเพชรยอดมงกุฏ

ศิลปะ