เคาะดอกเบี้ยบ้านตํ่าล้าน

25 August 2018


 บอร์ดธอส.เคาะโครงการบ้านล้านหลังรายได้ตํ่ากว่า 25,000 บาท ดอกเบี้ย 3% คงที่ 5 ปี ส่วนที่เกิน 25,000 บาท ดอกเบี้ย 3% คงที่ 3ปี พร้องลงทะเบียนจองธันวาคมนี้ เพื่อให้เข้าอยู่ได้ปีหน้า ขณะที่กรมบังคับคดีเฟ้นทรัพย์รอประมูลกว่า 8.36 หมื่นรายการ หนุนคนไทยมีบ้าน ผ่านสินเชื่อธอส.

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ธอส. เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม มีมติอนุมัติโครงการบ้านล้านหลัง โดยเตรียมวงเงินสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท เพื่อปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการและอีก 5 หมื่นล้านบาท เพื่อปล่อยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ต้องการมีบ้านไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยผู้มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือนจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 3% คงที่ 5 ปี พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมการโอน จดจำนองและนิติกรรม ส่วนที่มีรายได้เกิน25,000 บาท กำหนดดอกเบี้ย 3% คงที่ 3 ปี ซึ่งจะเริ่มลงทะเบียนจองในเดือนธันวาคม เพื่อให้สามารถเข้าอยู่ได้ในเดือนมกราคมปีหน้า เพราะมีบ้านที่สามารถเข้าไปอยู่ได้ในไตรมาส 4 ปีนี้ประมาณ 130,000 ยูนิตด้านนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดี กรมบังคับคดีกล่าวกับ“ฐานเศรษฐกิจ”ว่า กรมบังคับคดีได้ร่วมมือกับธอส.ในโครงการบ้านล้านหลัง โดยได้รวบรวมทรัพย์สินรอประมูลขายทอดตลาดเสนอไปแล้ว 83,653 รายการ โดยเป็นทรัพย์ของธอส. 10,365 รายการ และธนาคารอื่นอีก 73,288 รายการ ประกอบด้วยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด/คอนโดมิเนียม ซึ่งปัจจุบันรอสรุปราคาประเมิน ซึ่งในทางปฏิบัติน่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2562 เพราะกรมบังคับคดีจะต้องทำหนังสือแจ้งคู่ความด้วย

นอกจากนั้นยังมีโครงการทรัพย์สินรอประมูลขายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันมี 2,174 รายการ ราคาประเมิน 1,459 ล้านบาท ทั้งในพื้นที่นราธิวาส ยะลา ปัตตานี ซึ่งโครงการนี้ธอส.จะอนุมัติสินเชื่อให้ผู้สนใจซื้อบ้านมือ 2 ดังกล่าว ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2.50% ต่อปี ระยะเวลากู้ 5 ปีโดยปีนี้มียอดขายแล้ว 307 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 208% จากปีก่อนทำได้เพียง 99 ล้านบาทเท่านั้นส่วนแนวทางดำเนินงานช่วงที่เหลือของปี กรมพยายามจะระบายทรัพย์สินรอการประมูลขายทอดตลาดออกอย่างต่อเนื่อง และจะหาตลาดผู้ซื้อรายใหม่ เพื่อเข้ามาร่วมประมูลด้วย เพื่อให้การขายทรัพย์มีราคาสมเหตุสมผล ส่วนความคืบหน้าการผลักดันทรัพย์สินของปีงบประมาณ 2561 จากการดำเนินการในเชิงรุกทั้งการผลักดันทรัพย์สินและไกล่เกลี่ย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560-15 สิงหาคม 2561 สามารถระบายทรัพย์ได้ 123,095 ล้านบาท จากเป้าทั้งปี 110,000 ล้านบาท เติบโตจากปีงบประมาณก่อน10%

อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมีทรัพย์สินคงค้างรอขายทอดตลาด 139,770 รายการ ราคาประเมินรวม 244,673 ล้านบาท แยกเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 81,894 รายการ ราคาประเมิน 107,614 ล้านบาท ที่ดินว่างเปล่า 45,395 รายการ ราคาประเมิน 99,498 ล้านบาท อาคารชุด/คอนโดมิเนียม 12,481 รายการราคาประเมิน 37,559 ล้านบาท และยังมีทรัพย์สินคดีคงค้าง 10 ปีมี 8,996 รายการ ราคาประเมิน 21,000 ล้านบาท

หน้า 23-24 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,395 วันที่ 26 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561ธอส. ดอกเบี้ย ผู้มีรายได้น้อย บ้านราคาตํ่ากว่าหนึ่งล้านบาท