ไมโครซอฟท์วาง3เป้าหมาย โลกยุคอัจฉริยภาพคลาวด์

24 August 2018


ไมโครซอฟท์ วาง 3 เป้าหมายสำคัญในโลกยุค “Intelligent Cloud, Intelligent Edge” มุ่งขับเคลื่อนสร้างสรรค์ประสบการณ์ผู้ใช้ ปัญญาประดิษฐ์ ขยายศักยภาพเทคโนโลยีอัจฉริยะสามารถใช้งานได้ทุกที่
นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า ไมโครซอฟท์เชื่อว่าโลกของเราขณะนี้ อยู่ในยุคแห่งอัจฉริยภาพของเทคโนโลยีคลาวด์ที่ทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงถึงกัน (Intelligent Cloud and Intelligent Edge) โดยมุมมองนี้ได้สะท้อนออกมาเป็น 3 จุดมุ่งหมายสำคัญที่ขับเคลื่อนการทำธุรกิจของบริษัท คือ 1.People-centered experiences: การสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ยึดความต้องการของผู้ใช้เป็นสำคัญ โดยที่สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นบนทุกดีไวซ์ และคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับบุคคลที่ต้องติดต่อสื่อสารหรือทำงานด้วยในแต่ละวัน , 2.AI:ปัญญาประดิษฐ์ การพัฒนานวัตกรรมที่ผลักดันให้มนุษย์มีศักยภาพสูงขึ้น ทั้งในการทำงานและในชีวิตประจำวัน และยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงศักยภาพนี้อย่างเท่าเทียมกัน และ 3.Ubiquitous computing: การขยายศักยภาพอัจฉริยะของเทคโนโลยีให้สามารถใช้งานได้จากทุกที่อย่างแท้จริง ด้วยคุณสมบัติในการคิดวิเคราะห์จากข้อมูล ที่ทำได้ทั้งบนคลาวด์และในอุปกรณ์ปลายทาง
นอกจากนี้ไมโครซอฟท์ยังได้มุ่งพัฒนา AI ให้มีศักยภาพในหลากหลายด้าน โดยนอกจากการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลแล้ว ยังรวมถึงความสามารถในการรับรู้โลกภายนอกในระดับที่ทัดเทียมกับมนุษย์ ดังจะเห็นได้จากความสำเร็จ 4 ครั้งสำคัญดังนี้ คือ ศักยภาพด้านการมองเห็นและรับรู้วัตถุ เทียบเท่ากับมนุษย์ในปี 2559 , การรับฟังเสียงพูดของมนุษย์ เทียบเท่ากับมนุษย์ในปี 2560 , การอ่านจับใจความ เทียบเท่ากับมนุษย์เมื่อเดือนมกราคม ปี 2561 และ การแปลภาษา (จีน-อังกฤษ) เทียบเท่ากับมนุษย์เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2561
ทั้งนี้ตัวอย่างการใช้งาน AI และ Machine Learning ที่น่าสนใจบนแพลตฟอร์มของไมโครซอฟท์คือ BMW ConnectedDrive: แพลตฟอร์มบริการและแอพพลิเคชันเพื่อการเชื่อมต่อระหว่างผู้ขับขี่ ยานยนต์ และโลกภายนอก โดยครอบคลุมทั้งด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัย , Seeing AI: จากโปรเจกต์แนวคิดของวิศวกรไมโครซอฟท์ สู่แอปพลิเคชันฟรีบน iOS ที่สามารถอ่านและบรรยายสิ่งต่างๆ ในโลกรอบตัวให้ผู้พิการทางสายตาได้รับรู้และเข้าใจ , FarmBeats: เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนให้เกษตรกร ด้วยโซลูชั่นที่ผสมผสานอุปกรณ์เซ็นเซอร์ โดรน กล้อง และระบบ Machine Learning ที่สามารถเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจากภาคสนามได้อย่างรวดเร็ว , DJI: สานต่อแนวคิด “Intelligent Cloud, Intelligent Edge” ด้วยการเติมศักยภาพอัจฉริยะจาก AI และ Machine Learning ให้โดรนรับรู้โลกภายนอกได้อย่างชาญฉลาด และ Conservation Metrics: สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ด้วยระบบ AI ที่สามารถแยกแยะเสียงสัตว์ออกจากเสียงอื่นๆ ในสภาพแวดล้อมรอบข้าง ก่อนจะนำไปวิเคราะห์เพื่อบันทึกเป็นข้อมูลในการติดตามประชากรสัตว์ป่า


ไมโครซอฟท์ AI คลาวด์ ปัญญาประดิษฐ์